1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

1956

Diskurzus a(z) 'Magyar hadtörténelem' témában - tarzaan által indítva @ 2016. október 23..

 1. haubagoi

  haubagoi Well-Known Member

  És ráadásul ő lett az 56-os forradalom egyik arca. Ma is láttam a plakátját egy villamos megállóban. Sajnálom, hogy így felhasználják szegényt.

  " a szakácstanulóból lett forradalmár nem volt bánatos, örökké mosolygott, és mindig mindenkinek tudott segíteni – a nyugati világsajtót bejárt fotóról azonban már egy másik arc néz vissza ránk, volt kollégája szerint Erikát a forradalom tette ilyenné" (Szekeres Pál)
   
 2. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Szent Johanna?
  Nagy Sándor?
  Scipio Africanus?
  Octavianus?
  I. (Szent) László?
  II. Lajos?
   
 3. papajoe

  papajoe Well-Known Member


  Valakire csak kell hivatkozni,mi másért .
   
 4. papajoe

  papajoe Well-Known Member

  „Az IGAZI története az '56-os forradalomnak, - és elárulása pontos lépései (Szalay Róbert történelemtanár. CA-0012. sz. politikai elítélt)

  Október 27-re nyilvánvalóvá vált, hogy az egész országban győzött a forradalom. A félelmetes pártállam kártyavárként omlott össze. Az idevezényelt szovjet páncélos egységek, ligetek, terek, parkok közepére húzódva várakoztak, ahova nem értek el a felkelők benzines palackjai. Az ÁVH és a felfegyverzett kommunisták mindenhol védekezésbe vonultak, a kezdeményezés mindenhol a forradalmárok kezében volt. Biztosnak látszott, hogy néhány nap és a jelenlegi kormányt, egy szélsőséges antikommunista és szovjetellenes kormány váltja fel.

  Ezt meg kell akadályozni! Ennek feltétele volt, a fegyveres harc azonnali megszüntetése. Ezért a szovjetekkel megegyezve, ha csak nem szovjet utasításra elismerték a forradalmat és elrendelték az azonnali tűzszünetet!

  [​IMG]

  Tehát a forradalom elárulásának első lépése volt, a „forradalom

  elismerése” október 28-án, aminek egyetlen célja volt, a harc

  beszüntetése, a forradalom további kibontakozásának megakadályozása. A szép ígéretek akkor sok becsületes, jóhiszemű embert megtévesztettek, de ma ne tévesszen meg senkit!

  Az árulás második lépése volt a Nemzetőrség felállításának elrendelése.

  Jól hangzott a megtévesztő szólam, hogy a Honvédség, a Rendőrség és a fegyveres forradalmárok együtt fogják védeni a forradalom vívmányait.

  Október 29-én még állt a 100.000 fős hadsereg, kommunista parancsnok vezetésével a laktanyákban, ahonnan számos sortüzet lőttek a fegyvert követelő tömegre, sok száz sebesültet és halottat okozva. Még állt a 60.000 fős rendőrség. Ennek Budapesti főparancsnoka az a Kopácsi Sándor volt, akinél szilárdabb bolsevikot nehéz elképzelni. 30 évesen ezredes, Országgyűlési Képviselő, a Főváros főkapitánya, ráadásul a felesége ÁVH-s főhadnagy.

  És volt 10.000 felkelő. De ezek közül is a fegyveres harcok megszűntével hazament 3.000 idősebb, családos ember. Kimondták, hogy a 18 év alattiaknál nem maradhat fegyver. Tehát a legelszántabb 16-17-18 éves „Pesti srácoktól” elvették volna a fegyvert. Szerencsére ez csak részben sikerült.

  Képzeljen el a tisztelt olvasó egy nemzetőr századot, ahol van 100 katona, 60 rendőr és 5-6 felkelő. A parancsnok nyilván egy katona vagy rendőrtiszt. Mit tud csinálni itt néhány felkelő? Ez volt a cél, a néhány ezer felkelőt felhígítani a 160.000 fős kommunista irányítású fegyveres között.

  Az árulás harmadik lépése volt, a „Forradalmi Katonatanácsok” felállítása.

  Ez jól hangzó, de sunyi lépés volt. Ugyanis, amikor Nagy Imre 28-án bejelentette, hogy győzött a forradalom, feloszlatják az ÁVH-t, kivonulnak a szovjetek, szabad választások lesznek, stb.-stb. voltak ezredek, ahol spontán alakultak forradalmi bizottságok. Letartóztatták az „elhárító tiszteket,” akik katonaruhába öltözve az ÁVH tagjai voltak.

  Kiszabadították Mindszenti Bíborost és diadalmenetben hozták Budapestre.

  Olyan tüzéralakulat is volt, ahol kivonultak a lövegekkel a laktanyából tüzelőállást foglaltak hidak, közlekedési csomópontok közelében, hogy ha, kell felveszik a harcot.

  Tehát megindult a hadseregben a jobbratolódás! Ezt kellett megállítani!

  Ezért elrendelték, hogy minden hadosztályban, ezredben és önálló zászlóaljban meg kell alakítani a Katonai Forradalmi Tanácsot. Közben kiment a titkos parancs, hogy ezekbe a Tanácsokba megbízható kommunista és pártonkívüli katonákat válasszanak be. Így a spontán létrejött forradalmi bizottságok elvesztették létjogosultságukat. Ez volt a cél!

  A negyedik lépése az volt, hogy leszerelték az egyetemista tisztjelölteket.

  Ezekben az években minden egyetemen volt Katonai Tanszék. A katonai tárgyakból éppen úgy kellett kollokválni és szigorlatozni, mint a szaktárgyakból.

  Minden év végén egy hónapos csapatgyakorlatra kellett bevonulni és az ötödik év végén, egy 5 hónapos, Tartalékos tiszti tanfolyam után, mint tartalékos tisztek lettek leszerelve.

  1956 októberében több ezer ilyen tisztjelölt volt a hadseregben.

  Ezek lehettek volna a seregben a forradalom kovászai, akik kapcsolatban voltak azokkal az egyetemista társaikkal, akik elindítói voltak az eseményeknek. Ezeket távolították el a hadseregből, mert féltek a több ezer értelmiségi tisztjelölttől.

  /Nem ide tartozik, de emlékeztetek rá, hogy a II. Világháborúban, a Lengyel hadsereg 22.000 ilyen tartalékos tisztjét gyilkoltatta meg Sztálin a Katinyi erdőben és környékén./

  Mikor látták a szovjetek, hogy Nagy Imrének nem sikerült megállítani a forradalom kiszélesedését és az, október 28-a és 30-a között tovább hullámzott, a főbb ÁVH-sok és vezető pártemberek menekültek, - ki külföldre, ki a szovjet csapatok védőszárnya alá, 30-án volt a Köztársaság-téri pártház ostroma is. Ekkor adták ki a Moszkvában Zsukovnak a támadási parancsot és a három nap alatt, a határon felsorakozott 19 páncélos és gépesített hadosztály megkezdte, egy hadüzenet nélküli háborúban Magyarország megszállását.

  Ekkor egy valóban forradalmi kormánynak 4-5 nap állt volna

  rendelkezésére, hogy megnehezítse, meglassítsa a szovjet terveket. Egy általános mozgósítás esetén, a 100.000 fős hadsereg 300.000 főre duzzadt volna, volt 60.000 rendőr. Volt 60.000 vadász személyenként 2-3 lőfegyverrel, ezzel 120.000 nemzetőrt lehetett volna felfegyverezni.

  Az ÁVH lefegyverzése után és a különböző raktárakban is volt legalább 20-30.000 lőfegyver. Tehát ½ millió fegyveressel és egy azokat támogató fellelkesült nemzettel kellett volna szembenézni a támadónak.

  A hadseregben volt 3.000 olyan ágyú, ami tökéletesen alkalmas harckocsik és páncélozott járművek kilövésére.

  Tehát helyzetünk nem volt teljesen kilátástalan.

  Gondoljunk arra, hogy Vietnámban, egy gyengén felszerelt, de elszánt nép, legyőzte a Világ legerősebb hadseregét. Vagy Afganisztánra, amit a Szovjet Hadsereg napok alatt megszállt, de az Afgán nép szívós küzdelemben kivonulásra kényszerítette a Világ legerősebb szárazföldi hadseregét.

  1956-ban hosszabb ellenállás esetén, és, ha a kormány nem egy kommunista állam követségén kér menedékjogot A Világ népei is határozottabban léptek volna föl. E helyett mi történt?

  Az árulás ötödik lépése volt. A másodéves katonák leszerelése.

  A 100.000 fős hadsereget 20.000 hivatásos tiszt és tiszthelyettes, 40.000 elsőéves és 40.000 másodéves katona képezte. A másodévesek voltak a jól kiképzett katonák, akik az újoncok kiképzésében fő szerepet vállaltak. Ezeknek a leszerelése hatalmas veszteség volt a hadsereg számára, pont akkor, amikor 31-én megindult a szovjet támadás.

  /Itt jegyzem meg, hogy november 3-án szombaton a hivatásos állomány 80%-a hazament, azzal a tudattal, hogy hétfőn folytatódik a rendes kiképzés. A katonák közül is sokan eltávozást kaptak hétfő reggelig. Tehát vasárnap hajnalban csak az ügyeletes és szolgálatban lévő hivatásosok és a kevésbé kiképzett újoncok és elsőévesek 2/3 - a volt a laktanyákban./


  Az árulás hatodik lépése volt a legaljasabb az árulások sorában.

  Elrendelték, hogy a tüzelőállásban lévő lövegeket vonják vissza a laktanyákba, hogy ne zavarják a szovjetek „kivonulását” /?/ és véletlenül se történhessen félreértés, az ágyúkból szereljék ki az ütőszeget. Így a 3.000 ágyú egy csapásra használhatatlan ócskavassá változott, amikor november 2-án már a fél országot megszállta az ellenség.

  Itt kell megjegyezni, hogy nem mindenhova jutott el a hazaáruló parancs, mert november 4-én 23 löveg felvette a küzdelmet a támadókkal szemben. Ez a 23 löveg 16 ellenséges egységet semmisített meg. 8 harckocsit, 2 páncélautót, 2 sorozatvetőt, 2 lőszerszállító tehergépkocsit 1 személyautót és 1 repülőgépet.

  Mi lett volna, ha tüzelőállásból, Harcra felkészülten mind a 3.000 löveg tüzet nyit? Mekkora meglepetésszerű első csapást tudtunk volna mérni az ellenségre?

  A hetedik lépés az volt, hogy elrendelték a legszigorúbb tüzelési tilalmat.
   
  szuvorov and antigonosz like this.
 5. papajoe

  papajoe Well-Known Member

  (nem fért bele a 10 000 karakterbe,itt a folytatás)

  A tisztek felelősségre vonása mellett megtiltottak mindenféle

  fegyverhasználatot, „nehogy félreértésből provokáljuk a „kivonuló” szovjeteket. Holott a legfelső katonai és állami vezetés tisztában volt azzal, hogy már három napja hatalmas szovjet katonai erők özönlenek be az országba. A katonák természetesen nem merték megtagadni a szigorú parancsot. Ami nem lett feloldva 4-én sem.

  A nyolcadik lépés hihetetlenül nevetséges lenne, ha nem volna szomorúan tragikus. Amikor a szovjetek körülvettek minden repülőteret, legtöbb laktanyát és katonai objektumot, utasítás ment ki az egységek parancsnokaihoz, hogy vegyék fel a kapcsolatot a velük szembenálló szovjet alakulat parancsnokával és közöljék, hogy ha nem lőnek a

  szovjetek, akkor a magyarok sem fognak lőni.

  Természetesen a szovjet parancsnok bolond lett volna lövetni, ha a magyarok, erőszak és lövöldözés nélkül is hagyják magukat lefegyverezni, ami meg is történt.

  A kilencedik lépés minden emberi és katonai elképzelést felülmúl és „űbereli” a fenti nyolc lépést összességében.

  Miután hagyták, hogy pár órát „puhuljanak” a zárkákban, hajnalban kihozatták a három katonát. Elmondták, hogy néhány órán belül megindul a támadás a forradalom leverésére, a Nagy Imre kormány megdöntésére és feltették a kérdést, hogy hajlandók – e együttműködni a szovjetekkel.

  - Itt egy kis kitérőt kell tenni és ismertetni, hogy a „Genfi Konvenciót” mely szabályozza az összes hadi cselekményekkel összefüggő kérdést. Többek között kimondja, hogy ha egy katona, tiszt, vagy tábornok fogságba esik, a nevén és a rangján kívül semmit nem köteles mondani! –

  - Ezzel szemben mind a három katona, a Honvédelmi Miniszter, Maléter Pál vezérőrnagy, a Vezérkari Főnök Kovács István vezérőrnagy és a Hadműveleti Csoportfőnök Szűcs Miklós ezredes, elárulva a forradalmat és Nagy Imre kormányát, hajlandó volt együttműködni az ellenséggel. Ezt az

  árulást, minden hadsereg hadbírósága azonnali főbelövéssel büntetné. E helyett, a történelemhamisítók jóvoltából ezek az árulók nemzeti hősnek lettek kikiáltva, szobrok, emléktáblák, utcák, terek, laktanyák nevei hirdetik neveiket. 25 éve az egymást váltó kormányok áhítattal koszorúznak ezeknek a kommunista árulóknak az emlékműveit.

  Ki érti ezt ”a rendszerváltás” után 25 évvel és a „választófülkék forradalma” után 5 évvel?

  Szalay Róbert történelemtanár.

  Ui. A fenti cáfolhatatlan tények letagadhatatlanok és számtalan

  dokumentummal igazolhatók! Legfeljebb letagadni vagy meghamisítani lehet azokat. Ezt teszik a történelemhamisítók, akik közel három hosszú évtized óta, a Soros György által létrehozott és a kommunista kormányok által 100 milliókkal támogatott. az úgynevezett „56-os Kutatóintézet” keretében mételyezték a közvéleményt és még ma is, az Intézet bezárása

  után is mint „neves történészek” hirdetik hazugságaikat.


  Érdemes megjegyezni a legismertebbeknek a neveit: Germuska Pál, Eörsi László, Rainer M. János, Szakolczai Attila, Ungváry Krisztián.

  Több alkalommal felszólítottam a fenti urakat, /?/ még Pongrátz Gergellyel együtt is, hogy dokumentumainkkal együtt üljünk össze és tisztázzuk a forradalom igaz történetét, feltárva azt, amit eddig elhallgattak, de javaslatainkat sorra elhallgatták, sőt személyünket támadták karaktergyilkos módon.

  Úgy gondolták, ha sikerül személyünket hiteltelenné tenni, akkor az általunk hirdetett tények is hiteltelenné válnak.

  Pedig az igazság, ha letagadják, elhallgatják, meghamisítják, hirdetőit üldözik, akkor is igazság marad!”
   
  svajcibeka, antigonosz and szuvorov like this.
 6. szuvorov

  szuvorov Well-Known Member

  Azt még tegyük hozzá , hogy az egész "forradalom " előre el volt tervezve .
  A lényeg az , hogy akkor számoltak le a sztálinistákkal a Szovjetúnióban, akik elég erősek voltak és azt tervezték , hogy visszatérnek, leváltják Hruscsovot. Úgy tervezték , hogy egy felkelést robbantanak ki egy megszállt csatlós államban (ugye a Szovjetúnióban mégsem lehetett , egyébként először Lengyelország volt a célpont , de ott nem sikerült komolyabb zavargásokat szítani, így jöttünk mi, mint "B" terv ). Amikor kirobban a felkelés, gyorsan összehívják a párt kongresszust, és ott Hruscsov fejére olvassák "bűneit " miszerint a nagy "liberalizmusát" a túlzott mértékű távolodását a sztálini irányvonaltól a csatlós országokban a gyengeség jelének értékelik és zavargások törnek majd ki és szabadulni akarnak majd a szovjet megszállás alól, ez pedig a "szocialista világrend" bukását és a harmadik világháború elvesztését jelenti. Ezzel meggyőzik a küldötteket, akik majd leváltják Hruscsovot és megvállasztanak egy keménykezű dikátort. Ha ez nem menne akkor sima puccsal buktatják meg.
  Hruscsov ezzel tisztában volt , és ezt közölte Eisenhowerrel is, aki megnyugtatta, hogy Jaltában megegyeztek , Magyarország szovjet érdekszféra , nyugodtan verje le a forradalmat , ők tiszteletben tartják Jaltát, fognak ugyan hangosan tiltakozni , de tenni semmit sem fognak tenni az (ne azt figyeljék hogy miket mondok, hanem azt miket teszek ).
  Ezt hívják a titkosszolgálatok az ördög alternatívájának, fel kell áldozni valamit egy nagyobb jó érdekében , még akkor is ha az teljesen ellentmond annak amiért harcolnak, jelen esetben Magyarország függetlenségét cserébe azért hogy egy reformer maradjon a főtitkári poszton és ne egy újabb Sztálin aki bármikor kirobbanthatja a harmadik világháborút.
  Hruscsov brutálisan leverte a magyar forradalmat , Amerika hangosan tiltakozott , fogadkozott, de tenni semmit sem tett.
  A Time magazinban a Pesti srác lett az év embere , egy évvel később még Hruscsov :(

  Érdekesség hogy azt a fegyverraktárat ahonnan a forradalmárok az első fegyvereket szerezték éjjel nappal egy szakasz ÁVH-s őrizte, kivéve azon a napon , akkor csak egy nyugdíjas portás volt ott .
  A rádió ostromakor az épület hátsó teherkapuja végig nyitva volt, bár azt senki sem vette észre az ostromlók végig elölről támadtak (2006-ban a TV ostromakor szintén nyitva volt a székház hátsó kapuja, de akkor is elölről támadtak, senki sem ment hátra )
   
  svajcibeka, antigonosz and papajoe like this.
 7. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

 8. beta

  beta Well-Known Member

  Magyarországnak legutoljára az 1848/49-es szabadságharc idején volt esélye arra, hogy életképes politikai elittel rendelkező önálló ország legyen. Azóta lényegében kényszerpályán mozgunk ma is. Így a II. világháborúra kialakult helyzetünket is jelentősen alakította ez. A '48-as szabadságharcunk bukását meg jelentős részben az orosz beavatkozás okozta, annak ellenére, hogy velük nem volt dolgunk. Így bár a Szovjetunió megtámadásában lehet hibát és az arrafele elkövetettek esetekben bűnöket találni, azért az oroszoknak nem nagyon lehetett bármiféle erkölcsi alapjuk megszállva tartani. Ráadásul az '56-os helyzet azért már más volt, eleve a '47-es párizsi békekonferencia lezárta a háborút, így színtisztán megszállás volt ami volt.

  Ami pedig Churchill és Sztálin 1944-es moszkvai tárgyalását illeti, akkor Sztálin eredeti elképzelés az volt, hogy Dél-Németországból és Ausztriából kialakítanak egy országot. Churchill mondta, hogy vegyék bele Magyarországot is, de Sztálin azt ellenezte.

  Valahol az azért elég tragikus, hogy egy magyar az '56 forradalomról azt gondolja, hogy tulajdonképpen megérdemeltük, amúgy is a nyugat tehet róla (kiemelten Churchill), az oroszokat meg tán meg sem kéne említeni...
   
 9. rudi

  rudi Well-Known Member

  Ez tévedés...:(

  ld.: párizsi békeszerződés IV. rész 22. cikk: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=94700018.TV
  Az oroszok mindaddig maradhattak amíg az osztrák megszállás tartott 1955-ig, de 55-ben meg ugye megalakult a Varsói Szerződés...
  Tehát nem erkölcsi alapjuk, hanem törvényes joguk volt itt lenni...

  Ez is tévedés...:(
  Amiről beszélsz az a 43-as teheráni konferencián hangzott el és NEM 44-ben és nem Sztálin elképzelése volt hanem Churchillé.
  A felek megvitatták mi legyen Németországgal a háború után.

  Ez volt Churchill javaslata:
  [​IMG]

  Ez pedig Roosevelt elképzelése:

  [​IMG]

  Mind a kettő abból indult ki hogy a Ny.i szövik fogják felszabadítani N.o.ot és K. Eu.t. Mint tudjuk nem így lett...
   
 10. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

 11. Fade

  Fade Well-Known Member

  "A '48-as szabadságharcunk bukását meg jelentős részben az orosz beavatkozás okozta..."

  Nem véletlenül volt a fegyverletétel az orosz inváziós hadserege előtt megejtve. És igen azon ritka 2év volt ami fordíthatott volna MO sorsán.
   
 12. joker

  joker Well-Known Member

 13. antigonosz

  antigonosz Well-Known Member

  Mostanában igen mosdatják az Usát 56-al kapcsolatban az origón és egyfajta kommunista belső harcként adják elő a történteket. Az origó most tudtommal a kormány oldalán van, szóval mi lehet a valós cél? :)
   
 14. haubagoi

  haubagoi Well-Known Member

  Ha 56 lejáratása, akkor ragyogóan csinálják.

  Miért? Mert USA-t mosdatnak vérlázító stílusban, ami most amúgy sem nyerő, és plusszban a EZ A CIKK NEM KOMMENTELHETŐ. Ennek következtében kialakul/nő az 56-ot utálók tábora is. Mellesleg a szocialistáknál már alapból annál jobban nő 56 útálata, minél inkább ünnepli Orbán, mert az, amit Orbán ünnepel, az csak rossz lehet.

  De egyébként ezzel a folyamattal nincs is baj, ideje lenne, hogy 56 helyett végre valami pozitív - azaz győztes, nem pedig elbukott, levert - dolog lenne a nemzeti ünnepünk. (Gondoljatok bele, hogy pl. milyen "agyi elváltozást" okoz ez a kisiskolás gyerekeinknél, amikor iskolában azt tanulják, hogy mi mindig lázadtunk - 1848, 1956 - de mindig vesztettünk/levertek minket. Ez nem pozitív! Sem a lázadás, sem a bukás.)

  Javasoltam pl. a Hunyadi Mátyás korabeli Magyarországot megünnepelni. Ennél ill. emellett még távolba mutatóbb, még jövőt teremtőbb lenne egy "Kárpát medencei népek ünnepe"-t bevezetni nemzeti ünnepnek, amelyre meghívnánk a szomszédos országok népeit (és természetesen a határon túli magyarokat is) Budapestre, ünnepelni (= Kárpát-medence újraegyesítése, amelynek először lélekben kell elkezdődenie). 56-ot pedig emléknappá/gyásznappá nyilvánítanám, délben 5 perc csend megemlékezéssel, fekete zászlókkal és nem ünnepelném.
   
  csibeszke likes this.
 15. haubagoi

  haubagoi Well-Known Member

  Tehát, én a következő nemzeti ünnepeket javasolnám 1848 és 1956 helyett:

  1. Mátyás nap/Kárpát medencei népek ünnepe (nekünk nemzeti ünnep, a kárpát medencei népek meghívott vendégek)
  2. A polgári Magyarország ünnepe (az O-M Monarchia emlékére, különös tekintettel a Kiegyezés utáni időszakra, 1867-1914, amelynek során Budapest világvárossá fejlődött)

  Ezek pozitív ünnepek lennének, erőt adók - nem pedig vereséget, keserűséget megtartók, múltbeli sebeket feltépők.
   
  Spartan.asfv and szuvorov like this.
 16. szuvorov

  szuvorov Well-Known Member

  Teljes mértékben egyetértek ! ! !
   
 17. csibeszke

  csibeszke Well-Known Member

  Ezzel csak megosztanád az országot. A monarchia emléke sokakban a Trianoni békével lenne összekapcsolva és annak következményeként tekintenek vízfejként a fővárosra. Legyen helyette inkább a Nándorfehérvári győzelem.
   
 18. papajoe

  papajoe Well-Known Member  Háttöööö,próbálok tapintatos lenni,Mátyás királyunk is elzakózott sajnos,a legnagyobb melóján,amiért itt volt,Attilla szintén zenész,vajkot meg se kell említsem.
  Vannak elévülhetetlen érdemeik,de az útjukat nem tudták bejárni,meg billentették őket,máig szívunk miatta.
  Viszont mindnyájuk környezetében ott volt,aki sosem hibázott,róluk alig esik szó,pedig legalább olyan fontosak voltak,mint maga a Király.
  Megjegyzem,56-ot el buktuk,de annyira azért mégsem,az egész világon címlapon voltunk,nem fostunk be,nem hátráltunk,csak jól kellene inkább kommunikálni,mondjuk állami szinten,és akkor lenne mihez tartani.Értünk el eredményeket a harccal,sajnos utána egy rájuk jellemző bestiális megtorlás jött,de mégis engedniük kellet a gyeplőn,akárhogy is,de nálunk lett a "legjobb" az élet a szu blokkon belül,szerintem nálunk épült ki legjobban az infrastruktúra,stb,ez pedig nem lett volna lehetséges az 56-os felkelés nélkül.
  Kis párhuzam,de hasonló volt a helyzet itt,az Íreknél is,1916-ban volt itt is felkelés az angolok ellen,amit ugyan levertek az angolok,sőt,egymás ellen harcoltak az Írek mindkét oldalon,de utána muszály volt engedni az angoloknak,nem hagyták magukat az Írek,mintegy évtizeddel később látszott az eredménye a harcuknak.
   
 19. ghostrider

  ghostrider Well-Known Member

  T-54 harkocsik
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  fishbed likes this.
 20. silurusglanis

  silurusglanis Well-Known Member

  15 évesen ez már ma sem probléma.
   

Ezen oldal megosztása