1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[BIZTPOL] Nyugat-Európa

Diskurzus a(z) 'Biztonságpolitika' témában - Tcat által indítva @ 2013. május 13..

 1. haubagoi

  haubagoi Well-Known Member

  Jó, de ha így lesz, és Romulánia területéről csapják meg a szerbeket az amcsik, akkor Romulánia orosz csapást fog szenvedni és akkor jön a Hungaroszlávia terv.
  Egyébként bárcsak igazad lenne, de a Vajdaságot a délszláv háborúk során sem mertük kérni az USA-tól cserébe azért, hogy az amerikaiak bázisként használták fel Magyarország területét. Sőt, épp ezért vették fel az országot sietve a NATO-ba 1999-ben. Két héten belül indult a bombázás Magyaro. területéről (na meg Olaszo.-ból) Szerbia ellen.
   
 2. Fennek

  Fennek Well-Known Member

  Akkoriban azok voltak hatalmon akik kétszer utasították vissza kárpátalja visszacsatolását. Ma már más a dudás a csárdában.
   
  Pogány likes this.
 3. haubagoi

  haubagoi Well-Known Member

  De ember! A magyar kormány épp most adott át 4 katonai támaszpontot az amerikai hadseregnek, állandó jelenlétre! Az egyik Kecskemét, szerinted Románia ellen vagy Szerbia ellen kell Kecskemét az amcsiknak?
   
 4. leplezo

  leplezo Well-Known Member

  Na ez nem igaz. Állandó bázisnak 1-et sem adtunk. mind a mienk, csak itt lehetnek az amcsik ameddig a parlament engedi. Nagyon nagy különbség! nem mellesleg meg nincsenek itt állandóra, mert a parlament nem szavazott ilyenről. Időszakos jelenlétek vannak.
   
 5. haubagoi

  haubagoi Well-Known Member

  A T/6348. számú törvényjavaslat Magyarország és az Egyesült Államok közötti továbbfejlesztett partnerség, védelmi és biztonsági együttműködés kereteit rögzíti, valamint a NATO SOFA egyezményben meghatározott azon feltételeket egészíti ki, amelyek az USA fegyveres erőinek és hozzátartozóik Magyarország területén tartózkodását szabályozzák, és az abban meghatározott esetekben, az USA-vállalkozók magyarországi jelenlétére és tevékenységre vonatkoznak.
  ...
  Belépés és ellenőrzés

  Magyarország szuverenitásának és törvényeinek, nemzetközi jogi kötelezettségeinek maradéktalan tiszteletben tartásával, továbbá mindkét fél nézeteinek egyeztetésével és figyelembe vételével, az USA fegyveres erői műveleti ellenőrzésre jogosultak a meghatározott létesítmények és területek felett.

  Az alábbi létesítményekben jelölhetők ki területek:
  Kecskeméti repülőbázis
  • Pápai repülőbázis
  • Tatai helyőrség és kiképzési terület
  • Várpalotai helyőrség és kiképzési terület

  Tehetik mindezt annak érdekében, hogy oda az USA fegyveres erői, a hozzátartozók, az USA-vállalkozók, és a közös megállapodás szerinti egyéb személyek beléphessenek, és azokat látogatás, kiképzés, gyakorlatok, katonai mozgások, áthaladás, támogatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek céljára, repülőgépek és hajók üzemanyaggal való feltöltésére, repülőgépek leszállására és javítására, járművek, hajók és repülőgépek átmeneti karbantartására, a személyzet elszállásolására, hírközlésre, a haderők és katonai célú ellátmányok és berendezések elhelyezésére és telepítésére, katonai célú ellátmányok és berendezések előre telepítésére használják.
  ...
  A meghatározott, Magyarország által rendelkezésre bocsátott ilyen létesítményeket és területeket vagy azok részeit az USA fegyveres erőinek kizárólagos használatára vagy az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség közös használatára lehet kijelölni.

  Kérésre, amennyire az megvalósítható, a magyar végrehajtási megbízott lehetőséget biztosít, az USA fegyveres erői és az USA-vállalkozók számára olyan közterületekre és létesítményekre (ezen belül közutakra, kikötőkbe és repülőterekre) történő átmeneti belépésre és ezek átmeneti használatára, amelyek nem a meghatározott létesítmények és területek részei, ideértve azokat, amelyek Magyarország vagy az önkormányzatok tulajdonában állnak, valamint a magántulajdonú területeket és létesítményeket (ezen belül utakat, kikötőket és repülőtereket) is.

  Fejlesztések

  Magyarország bérleti díj vagy hasonló költségtérítés igénye nélkül biztosítja az USA fegyveres erői számára a meghatározott létesítményeket és területeket, azokat is, amelyeket az USA fegyveres erői és a Magyar Honvédség közösen használnak.
  ...
  Az USA fegyveres erői fedezik a meghatározott, kizárólagos használatukra rendelkezésükre bocsátott létesítmények és területek kivitelezési és fejlesztési, valamint működtetési és karbantartási költségeit, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás jön létre.
  ...
  Minden, a meghatározott létesítményekhez és területekhez rögzített épület, áthelyezhetetlen szerkezet és építmény Magyarország tulajdonában marad, ideértve azokat is, amelyeket az USA fegyveres erői alakítottak át vagy alakítottak ki. Minden ilyen, az USA fegyveres erői által létrehozott épület, szerkezet és építmény, a felépítését követően, Magyarország tulajdonába kerül, de azokat az USA fegyveres erői mindaddig használják, amíg ezt igénylik.

  Az USA fegyveres erői visszaadnak, Magyarország kizárólagos és tehermentes tulajdonaként, minden meghatározott létesítményt és területet, illetve azok minden részét, az USA fegyveres erői által kivitelezett épülettel, áthelyezhetetlen szerkezettel és szerelvénnyel együtt, amennyiben már nem tartanak igényt ezekre, feltéve, hogy ez nem jár költséggel az Egyesült Államok számára. A felek vagy végrehajtási megbízottjaik egyeztetnek egymással a meghatározott létesítmények és területek visszaadásának feltételeiről, ideértve az Egyesült Államok által végzett fejlesztések vagy építkezések közösen meghatározott maradványértékének megtérítését is.

  Felszerelések és ellátmányok

  Magyarország szuverenitásának és törvényeinek, beleértve nemzetközi jogi kötelezettségeinek maradéktalan tiszteletben tartásával, továbbá egyeztetés mellett és mindkét fél nézeteinek figyelembe vételével, az USA fegyveres erői a meghatározott létesítményekben és területeken, valamint az egyéb közösen elfogadott helyeken katonai célú berendezéseket, ellátmányokat és eszközöket („előre telepített felszerelés”) szállíthatnak, telepíthetnek előre és tárolhatnak.

  Az USA fegyveres erői előre tájékoztatják a Magyar Honvédséget az általuk Magyarország területére szállítani és ott előre telepíteni szándékolt előre telepített felszerelés fajtáiról, mennyiségéről és szállítási ütemezéséről, valamint az ilyen szállításokat végző USA-vállalkozókról.

  Az USA fegyveres erői kizárólagos használatára szolgálnak az ilyen, előre telepített felszerelések és azok tárolására kijelölt létesítmények vagy azok részei. Az USA fegyveres erői kizárólagosan szabályozzák az ilyen, előre telepített felszerelésekhez való hozzáférést, ezek felhasználását és a felettük való rendelkezést, és bármikor, korlátozás nélkül jogosultak az ilyen, előre telepített felszerelések elszállítására Magyarország területéről.
  ...

  Jogosultságok

  Az USA fegyveres erők által vagy kizárólagosan részükre üzemeltetett repülőgépek, hajók és járművek szabadon ki- és beléphetnek, valamint közlekedhetnek Magyarország területén, betartva a vonatkozó légi, belföldi vízi és szárazföldi biztonsági és közlekedési szabályokat. Az Egyesült Államok repülőgépei, hajói és járművei mentesülnek az Egyesült Államok hozzájárulása nélküli fedélzetre lépés és belső átvizsgálás alól.

  Az USA fegyveres erők által vagy kizárólagosan számukra üzemeltetett repülőgépek jogosultak az átrepülésre, a légi üzemanyag-utántöltés elvégzésére, a le- és felszállásra Magyarország területén. Az ilyen repülőgépeket Magyarország területén nem terhelik légi irányítási díjak, illetékek és egyéb költségek (pl. átrepülési, en route vagy repülőtéri navigációs díj), valamint a kormány tulajdonában álló vagy általa üzemeltetett repülőtereken leszállási és parkolási díjak sem.

  A NATO SOFA megállapodással összhangban, Magyarország mentesíti az útlevél bemutatása és vízumkötelezettség alól a területére történő belépéskor és az onnan való kilépéskor a fegyveres erők részére kiállított személyazonosító igazolvánnyal és érvényes menetparanccsal rendelkező tagjait. Továbbá, a Magyarország területére történő belépéskor és a kilépéskor Magyarország mentesíti a vízumkötelezettség alól a polgári állomány tagjait, a hozzátartozókat és USA-vállalkozókat, akik érvényes útlevéllel és az USA Védelmi Minisztériuma által kiállított személyazonosító igazolvánnyal, menetparanccsal rendelkeznek, vagy akik részére az Egyesült Államok illetékes hatósága meghatalmazó iratot állított ki.

  folyt.
   
  Pogány, gergo55 and dragonette like this.
 6. haubagoi

  haubagoi Well-Known Member

  Joghatóság és egyéb kedvezmények

  Magyarország elismeri annak különleges fontosságát, hogy az USA fegyveres erők hatóságai fegyelmi felügyeletet gyakoroljanak a fegyveres erők tagjai felett, valamint az ilyen felügyelet hatását a műveleti készültségre. Ezért az Egyesült Államok kérésére, a kölcsönös védelem iránti elkötelezettség támogatása érdekében, Magyarország, szuverén mérlegelés alapján lemond az elsődleges büntető joghatóság gyakorlásának jogáról, a NATO SOFA egyezmény VII. cikke 3. bekezdésének (c) pontjában foglaltak szerint.
  ...
  Az USA fegyveres erők szerződést köthetnek bármilyen katonai célú felszerelés, ellátmány, berendezés és szolgáltatás (ezen belül kivitelezési munkák) Magyarország területén történő biztosítására a vállalkozó, szállító vagy az ilyen katonai célú felszereléseket, ellátmányokat, berendezéseket és szolgáltatásokat biztosító személy kiválasztására vonatkozó megkötés nélkül.

  Az ilyen szerződéseket az USA törvényei és jogszabályai szerint kell előkészíteni, odaítélni és végrehajtani, ideértve azt, hogy a szerződések odaítélése során mindent el kell követni az átlátható, nemzetiség és a bejegyzés helye szerinti különbségtétel nélküli folyamat biztosítása érdekében. Az áruk, közmű- és egyéb szolgáltatások beszerzése terén Magyarország nem részesítheti kedvezőtlenebb elbánásban az USA fegyveres erőket, mint a Magyar Honvédséget.

  A felek tudomásul veszik, hogy az USA fegyveres erőknek szükségük lehet rádiófrekvenciák használatára. Az Egyesült Államok számára megengedett a saját telekommunikációs rendszerek használata. Ez magában foglalja azt a jogot, hogy olyan eszközöket és szolgáltatásokat használjanak, amelyek a távközlési rendszerek teljes képességének biztosításához szükségesek, valamint a jogot, hogy erre a célra minden szükséges rádiófrekvencia-tartományt használjanak.

  A rádiófrekvenciák használata költségmentes az Egyesült Államok számára. A kölcsönösen meghatározott eljárásoknak megfelelően, az USA fegyveres erők, a káros interferencia elkerülése érdekében, egyeztetnek a magyar végrehajtási megbízottal a frekvenciák használatáról, kivéve, amikor a műveleti körülmények nem tesznek lehetővé egyeztetést.

  A megállapodás egy kezdeti, tíz éves időtartamra jön létre. A megállapodás e kezdeti időtartamot követően is hatályban marad, azonban bármelyik fél felmondhatja egy éves határidővel diplomáciai csatornákon a másik félhez eljuttatott írásbeli jegyzék útján.

  https://jogalappal.hu/megjelent-a-m...gyuttmukodesrol-szolo-megallapodas-tervezete/

  ---

  Ez a szerződés nagyon nem úgy szól, mint ami egy időszakos itt tartózkodást készítene elő, és az időtartama is 10 évre szól, ami automatikusan megújul. Úgyhogy itt a Parlamentnek túl sok beleszólása már nem lesz, főleg azért, mert magát a megállapodást is azért kérték az amcsik, hogy ne kelljen nekik mindig évről-évre a Parlament hozzájárulását kérniük.
   
  Pogány, gergo55 and dragonette like this.
 7. krokomach

  krokomach Well-Known Member

  https://index.hu/kulfold/2019/08/18...ul_kiszivargott_a_titkos_yellowhammer_riport/
  "A Sunday Times megszerezte a brit miniszterelnökség minősített, nem a nyilvánosságnak szánt brexitügyi teljes jelentését, az Operation Yellowhammert. A „Citromsármány akció” (a szlengben a yellowhammer mellesleg beltenyészetet is jelent) azt írja le, mi történik Nagy-Britanniában, ha valóban nem sikerül megállapodásra jutni az EU-val, és bekövetkezik a megállapodás nélküli kilépés, a „hard brexit”. Néhány pont a fontosabbak közül:
  • Üzemanyaghiány, élelmiszerhiány, gyógyszerhiány
  • Dráguló szociális ellátás
  • A határellenőrzést Írországgal nem fogják tudni megúszni, de az angol kikötők is kapnak egy nagy ütést legalább három hónapig.
  A szöveg szerint a brit kormány is nagyon súlyos következményekkel számol, akkor is, ha Boris Johnson nyilvánosan nem ezt hangsúlyozza..."
   
  Pogány likes this.
 8. Magor Zoltán

  Magor Zoltán Active Member

  Azért el kell ismerni, hogy valami ordenáré módon megszívatták magukat a britek.

  Semmi gond, nagy baj nincs, sadig khan meg a többi muszlimcigó megmarad nekik. :D Úgy is ők jelentik az "aranyat" több nyugati liberó szerint.
  -----
  Más:

  Euró: https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ennyit_nyert_nemetorszag_az_euron.689914.html
   
  Pogány likes this.
 9. krokomach

  krokomach Well-Known Member

  Ehhez azért az is hozzátartozik, hogy az Írek is "szívni" fognak. Várhatóan nagyobbat is mint az angolok. (Ha meg Skócia kiválna , akkor ők még nagyobbat) Földrajzi adottság és ellátási infrastruktúra miatt egyértelműen.
  Erről pedig senki nem beszél- mintha az íreknek tök jó lenne ezután. Pedig egyáltalán nem.
   
 10. leplezo

  leplezo Well-Known Member

  Ismerem a szöveget, felhívom figyelmed, hogy nincs benne az állandó állomásoztatás, valamint, benne van, hogy felmondható, és bizony a felmondás 1 éve alatt sem lehet innen más területre akciót szervezni.
  A katonákat nem vonhatja felelősségre Magyarország, de a polgári infrastruktúra használatát jelzik előre a magyar hatóságok felé, mivel ezt kötelesek otthon is megtenni, és a saját törvényeik érvényesek rájuk. Kiemelted az összes részt ami felháborító, de ami közvetlenül cáfolja az állításod, miszerint közös használtra adtuk a bázisokat azt nem. Ugyanis az amcsik szerették volna Kecskemétet, de csak közös használat van mindegyik bázison, és háborús cselekedetre nem kaptak engedélyt az ország területéről történő indításhoz.
   
 11. haubagoi

  haubagoi Well-Known Member

  Felhívnám a figyelmed, hogy az 1 éves felmondási határidő azt jelenti, hogy a 10 éves megállapodás lejárta, azaz 2019 + 10 év = 2029 előtt legalább 1 évvel, azaz 2028-ig jelezni kell, ha a magyar kormány fel akarja mondani a megállapodást, ekkor a megállapodás 2029-ben megszűnik, különben a megállapodás újabb 10 évre megújul, azaz legközelebb már csak 2039-től szüntethető meg, ha az akkori kormány legkésőbb 2038-ig jelzi ilyen szándékát.
  Tehát ha most rögtön felmondanánk a megállapodást, akkor sem tehetnénk ki innen az amcsikat 1 év letelte után, csak legfeljebb nem újulna meg a megállapodás 2029 után. Persze addig a felmondás még sokszor-de-szokszor vissza is vonható, nyomásgyakorlás pl. kormányváltás hatására...
   
  fishbed, zsolti and Schurrer like this.
 12. szuvorov

  szuvorov Well-Known Member

 13. Schurrer

  Schurrer Well-Known Member

 14. szuvorov

  szuvorov Well-Known Member

  Aki beszélhetne az már öngyilkos? lett......
  Megint megúszták a hatalmasok...
   
 15. Schurrer

  Schurrer Well-Known Member

  Mint mindig...
   
 16. Fennek

  Fennek Well-Known Member

  Trump pont nem, csak a ballib média próbálja őt is belemosni.
   
  zztop, zeal and svajcibeka like this.
 17. Schurrer

  Schurrer Well-Known Member

  Dehogynem.
   
 18. Schurrer

  Schurrer Well-Known Member

  Itt nyilván arról beszélgetnek, hogy Clinton micsoda perverz (amit nem is tagadok én pl) :
   
 19. Fennek

  Fennek Well-Known Member

  Ez jóval korábban volt és utána Trump látványosan el is határolódott tőle. Ha ismernéd Trump előéletét nem csodálkoznál.
   
 20. hunter85

  hunter85 Well-Known Member

  , hogy Clinton micsoda perverz (amit nem is tagadok én pl)

  Csak nem tapasztalat? :D
  Bocs nem hagyhattam ki
   

Ezen oldal megosztása