1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[BIZTPOL] Társadalmi folyamatok

Diskurzus a(z) 'Biztonságpolitika' témában - nekerdez által indítva @ 2012. december 27..

 1. plushun

  plushun Well-Known Member

  Lehet megkövezni érte, de amíg az iszlám vallásban ilyen "filozófiák" is vannak addig egy szinten kellene kezelni a nácizmussal. Egyébként meg igen, emiatt lesz Európában polgárháború.
   
  blitzkrieg and fip7 like this.
 2. anonim999

  anonim999 Well-Known Member

  CSALÁDALAPÚ GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM
  Botos Katalin a cikk szerzője

  Nem lehet eléggé hangsúlyozni a család fontosságát. Azok után az évtizedek után, amikor mind a szocialista, mind a liberális ideológia eredményesen küzdött a szétveréséért. Friedrich Engels elvtárs A család, a magántulajdon és az állam eredete című művében bizonygatta a hagyományos házasság rossz mivoltát. Nyugaton a harcos feministák küzdelme virágzott. Hogy Keleten és Nyugaton is sikerrel jártak, bizonyítják a statisztikai adatok. A nemzetköziek és a hazaiak. Európa-szerte lanyhuló házasságkötési szándék, a gyakori válások, a nagyszámú, házasságon kívül született gyermek.

  A magyar kormányzat napjainkban mindent igyekszik megtenni a családok támogatásáért. Vállaljanak több gyereket! Azt azonban semmiféle anyagi juttatás nem képes elérni, hogy markánsan megnövekedjék a házassági szándék. Különösen, ha az országban eluralkodott egy társadalmi-gazdasági perspektíva hiányát jelző hangulat. A jólétben élő elit ezt többnyire nem érzékeli. De aki ismeri a társadalom szélesebb körét, látja.

  Sokan, menekülve a kilátástalannak vélt helyzet elől, külföldre mennek. De ha maradnak is, kényszerű vagy választott magányban élik napjaikat. Az elköteleződés felvállalásához erőteljes lelki fordulatra lenne szükség. Igaz, a magyar statisztika mutat néhány szerény biztató jelet. De messze nem általános még a fiataloknál a családban gondolkodás. Márpedig tőlük függ a jövő Magyarországa. És persze Európa jövője is.

  Az Egyesült Államokban is vannak az európaihoz hasonló válságjelek. John Mueller amerikai professzor mélyreható elemzést készített az Egyesült Államok statisztikájára alapozva. Ennek alapján látszik, hogy a demográfiai trendek ott is katasztrofális előrejelzést mutatnak. Ma még nincsenek olyan alacsony szinten a termékenységi mutatóban, mint Európában, de jól haladnak ebbe az irányba. Az adatok többek között megkérdőjelezik a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát is.

  Mueller nagymértékben a liberális abortusztörvényt hibáztatja ezért. Rámutat, hogy ha az elvetetett gyermekek megszülethetnének, nem jelentkezne gond a társadalombiztosítás, nyugdíjbiztosítás terén. Bár napjainkra a fogamzásgátlás módszerei is széles körben mérséklik a gyerekek születését, de az abortusz, a megfogant élet elvétele mégis a legdurvább szabályozóeszköz. Ha ez nem volna, s azok a gyerekek is világra jönnének, a demográfiai helyzet kedvező lenne.

  Nem, Ratkó Anna szabályait senki nem sírja vissza. De a feminista „Az én testem, az én döntésem!” típusú hangzatos liberális szólamokat is érdemes felülvizsgálni. Mueller ugyanis egy igen figyelemreméltó társadalmi jelenségre hívja fel figyelmünket. Arra, hogy vajon mi a házasságok számának csökkenésében az abortusznak a szerepe.

  Azt gondolták az abortusz legalizálásának szószólói, hogy ha megvalósul, kevesebb lesz a házasságon kívül született gyerek. Nem vált be a számításuk. Ellenkezőleg: nagymértékben nőtt a házasságon kívül születettek száma. Ma már ugyanis kiment a liberális divatból, hogy ha jön a gyerek, illik összeházasodni. De számosan megtartják a gyermeket akkor is, ha volna mód elvetetni, csak éppen nem feltétlenül tartós kapcsolatban élve. (Ami, mondani se kell, a gyermeknek nem ideális.)

  Elgondolkodtató azonban: ha az anyák fenntartják a jogot, hogy az abortuszról – gyerekeik életéről és haláláról – maguk döntsenek, akkor a férfiak is fenntartják, hogy ők maguk is egyedül döntsenek a saját életükről. Adott esetben lerázzák a gyereknevelés gondját. Például elmennek önmagukat megvalósítani. Figyelemre méltó logikai következtetés. Hiszen a gyermeket nem ők akarták, a nő akarta a gyereket megtartani. „Miért nem vetette el?” Tehát a gond egyedül az anyáé. És ez így van, még akkor is, ha a férfi fizeti a gyerektartást. Hát még ha nem fizeti.

  Eközben azonban a szétesett házasságokban nevelődő gyermekek helyzete lényegesen nehezebb, mint a normál családban felnövőké. A társadalomban a gyermeküket egyedül nevelő anyák életszínvonala sokkal alacsonyabb, mint házasságban élő társaiké, s értelemszerűen a gyerekeké is. Ez nem puszta logikai következtetés, kemény statisztikai tények igazolják.

  Az emancipációért és ezen belül az abortusz jogáért küzdő feministák tehát elérték, hogy végső soron az egész társadalom életszínvonala lett alacsonyabb. Hiszen az egyre terjedő, női családfővel rendelkező családok életszínvonala messze a családosoké alatt marad, s ez lehúzza a társadalmi átlagot. Végső soron éppen azért, mert nem köteleződünk el, mert nem vállal számos férfi a családért áldozatot. Persze ritkábban a fordítottja is igaz, amikor a nő hagyja magára gyermekét nevelő házastársát. Az ok ugyanaz. A rosszul értelmezett szabadság. Az elköteleződés, az áldozatvállalás elutasítása.

  Milyen „győzelem” ez? Sikerül a haladás eredményeként elérnünk, hogy a társadalom egésze átlagosan rosszabbul éljen? Aligha kell értelmezgetni ezt a jelenséget. Ha nem sikerül feltámasztani a hagyományos erényeket, a hűséget, kitartást, ragaszkodást, ha nem tekintjük két egyenjogú, de a nehézségeket is egyenlő arányban vállaló házaspár életre szóló szövetségének a családalapítást, önmagunknak, társadalmunk egészének teszünk rosszat. Legfőképpen persze magunknak és gyermekeinknek, akik pozitív minta nélkül felnőve, atomjaira eső társadalomban élik társas vagy társ nélküli magányra ítélt életüket.

  A szerző közgazdász

   
 3. anonim999

  anonim999 Well-Known Member

  https://magyaridok.hu/velemeny/csaladalapu-gazdasag-es-tarsadalom-3628658/
   
  Lord Gazember likes this.
 4. anonim999

  anonim999 Well-Known Member

  A hazai munkaerőhiány enyhítéséhez az utolsó tartalékok a hazai cigány közösségekben vannak. Ébredjenek fel végre!

  Írhattam volna azt is, hogy a cigányokat várja, de abban semmi különleges nincsen, hiszen évek óta szélesre tárt gyárkapuk, nyitott HR-irodák jelzik, hogy akár a nagy számban alacsonyan képzett, de a munkaerőhiány miatt végre megbecsülhető cigányok is munkába álljanak.[​IMG]

  Ezt segítik a kormányzat egyes intézkedései, illetve maga a szent és sérthetetlen, nagybetűs Piac kéri hangos szóval jajveszékelve, hogy[​IMG]

  aki él és mozog, de eddig még nem állt munkába, az jelentkezzen
  a legközelebbi személyzetis ügyintézőnél. Az okosabb, tudatosabb cigányok persze évek, sőt, akár évtizedek óta is dolgoznak, sokan közülük rengeteg utazást, kényelmetlenséget, családtól való távollétet vállalva, de nem restek ott lenni számos ágazatban, sőt, az elmúlt években komoly megbecsülést is kivívhattak maguknak, elsősorban a mezőgazdaságban és az építőiparban.

  Akkor mit is jelenthet vajon, hogy a cigányokra vár a munkaerőpiac? Mindenekelőtt azt, hogy a for profit szektor arra vár, azt kéri, hogy a cigányok közül sokan felébredjenek végre, és megértsék, belássák, milyen komoly lehetőségeket kínál ez a néhány esztendő most ahhoz, hogy munkába állva a saját gyermekeik jövőjéért tegyenek sokat.

  És csak ez a néhány év van, azt követően jönnek a robotok, jön az automatizálás, és aki addig nem ébredt rá, hogy mit veszít, ha nem cselekszik, annak már ott sem lesz érdemi keresnivalója.

  A cikk további rész e itt:

  http://mandiner.hu/cikk/20181114_forgacs_istvan_a_ciganyokra_var_a_munkaeropiac
   
  blitzkrieg and antigonosz like this.
 5. papajoe

  papajoe Well-Known Member


  :D:D
  Csak várjanak.
   
  fip7 likes this.
 6. Ursa Maior

  Ursa Maior Well-Known Member

  Ott a pont. De mielőtt teljes értékű polgárháború lehetne szerintem lesz egy komoly rendrakás, ami miatt égül ez elmarad.
   
  blitzkrieg likes this.
 7. Roni

  Roni Well-Known Member

  "Húha úgy látom itt még a mai napig látszik Hiroshima, és Nagaszaki hatása, Fukushimáról nem is beszélve"
  :D:D
   
  blitzkrieg and antigonosz like this.
 8. papajoe

  papajoe Well-Known Member


  Viszont van sisakcélzójuk...:D
   
 9. antigonosz

  antigonosz Well-Known Member

  Nem tudom, vannak sokan közülük az ismerősi körömben akik évek, évtizedek óta hivatalosan, vagy rendesen dolgoznak munkahelyen. Nincs is ezzel bajuk. Vannak akik el üzletelnek lomis osztrák dolgokkal, autókkal, vassal, stb. Van egy csoport amelyik sosem fog elmenni dolgozni, vagy bűnözik több kevesebb sikerrel. Van egy másik amelyik hébe hóba dolgozik, inkább akkor ha rosszul megy a családnak. Na most inkább az utóbbiakat kívánják szerintem fixálni a munkaerőpiacon, 2-3 hónapja olyan hosszúszoknyás vépi brigád jár be melózni hozzánk hogy csak tátom a számat. Persze változnak köztük az arcok. Viszont tudom hogy dolgozni nem tudnak, nem szeretnek, de talán felviláglik előttük hogy nincs már más út, haladni kell a korral, mert ha nem, akkor elmegy mellettük az élet.
  Mondjuk ami érdekes hogy a fent említett típusok családon belül is változnak. Ördög tudja hogy van ez náluk.
   
 10. antigonosz

  antigonosz Well-Known Member

  Hogy erre az aberrációra a "színes " nyugaton még nem kattantak rá... Pedig már van ott annyi féle sérült...
   
 11. Robur

  Robur Well-Known Member

  Nézzünk, erről egy szabadpiaci véleményt:

  "A szabadidőt a munka vesződéségnek hozadékával szemben alanyilag előnyben részesítők sosem fognak a munkapiacra lépni, ha tényleges igényeik, életszínvonal-elvárásaik alacsonyabbak, mint amit a munka vesződségének hozadékával elérhetnének.

  Ezeknek az embereknek azonban - elsősorban a munkaerkölcs és a munkatapasztalat hiánya miatt - olyan alacsony a határtermelékenysége, hogy akkor sem kapnának állást, ha keresnének.

  Ha a cigányokból munkaerőt akar csinálni valaki, akkor először meg kell szüntetni a népjóléti ellátórendszereket, amelyeken keresztül az állam kitartottjai a mások pénzét költhetik büntetlenül, s amivel az állam az önpusztító életvezetést jutalmazza, míg az adóztatással a felelősségteljeset bünteti, illetve el kell törölni a minimálbért, hogy a vállalkozásoknak megérje a roppant gyenge határtermékű munkaerő foglalkoztatása.

  Csak így érhető el, hogy hosszabb távon, a cigányok munkaerkölcsre és munkatapasztalatra tegyenek szert, megváltozzon a kulturális és morális hozzáállásuk a megélhetéshez, és kitörjenek abból a szociális gettóból, amibe az állam a népjóléti ellátórendszerek és a minimálbér-jogszabályok által bezárta őket."

  https://www.facebook.com/plugins/po...zgazdasagtan/posts/1925678377527297&width=500
   
  anonim999 likes this.
 12. nekerdez

  nekerdez Well-Known Member

 13. nekerdez

  nekerdez Well-Known Member

 14. anonim999

  anonim999 Well-Known Member

  Hozz világra még egy magyart

  Drasztikusan, évente negyvenezer emberrel fogy a magyarság és a népességcsökkentés üteme a ’90-es évek óta folyamatosan gyorsul. Ma ezer magyar nőnek 1500 gyermeke születik az élete során. Ha ezt a számot a kormányzati program célkitűzése szerint sikerülne 40 százalékkal emelni, még akkor is negyven évbe telne mire sikerülne megállítani a nemzetfogyást. Addigra viszont már csak 8-9 millióan leszünk.

  A bevándorlás csak tüneti kezelése a problémának, ami nem csak Magyarországot, hanem egész Európát sújtja. Ha a magyar nemzetet meg akarjuk menteni, amelyben azonos történelmi múltú, kultúrájú, nyelvű emberek, magyarok élnek, akkor újra meg kell szilárdítani a társadalmi szerepeinket, újratanulni a felelősségvállalást és gyermekeknek kell életet adnunk. Ugyanakkor az is fontos, hogy ne forduljon visszájára ez a törekvés és a családpolitikai lépések következtében és ne alakuljon ki egy olyan réteg, amelyik nem a gyermekeiért, hanem a gyermekeiből él – hangzott el a a napokban a Polgár Mulatóban, ahol Budaházy Edda, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom vezetője vezetett beszélgetést.

  Az est folyamán olyan szakemberek mondták el véleményüket a témában, akik mindennapi életükben találkoznak a népességfogyás vagy a gyermekvállalás kérdésével: Albertné Görgey Zsuzsanna életvédő, a Magyarok Európában Egyesület elnöke, Tóth I. János filozófus, a Szegedi Tudományegyetem docense és Majoros István a Magyar Családok a Megmaradásért Alapítvány vezetője, a népesedési kerekasztal tagja.

  https://pestisracok.hu/hozz-vilagra...rdesekrol-oszinten-budahazy-eddaval-ps-video/
   
  blitzkrieg and antigonosz like this.
 15. Serathis

  Serathis Well-Known Member

  Sok szerencsét. Amíg jó tradkonként (ha) a nőket szentként a férfiakat meg pénztárca és spermabankként kezelik addig nem lesz ebből semmi.
   
 16. plushun

  plushun Well-Known Member

 17. hana

  hana Active Member

  blitzkrieg likes this.
 18. Fade

  Fade Well-Known Member

  Dolgoztam nagy összeszerelést végző multinál simán tudtunk alkalmazni nagy számban még írni/olvasni se tudó romákat. Egyes munkafolyamatoknál amitől értelmes ember felkötné magát kifejezetten beváltak.

  Az állami pénzek meg stadiónra meg haverokra mennek el és nem erre a rétegre.
   
  blitzkrieg likes this.
 19. Fennek

  Fennek Well-Known Member

  Mert a stadionokat a fehér bölcsészek építették? :)
   
 20. zsolti

  zsolti Well-Known Member

  Tíz pont a Griffendélnek :D!
   

Ezen oldal megosztása