1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Haderők, katonai egységek szervezeti felépítése

Diskurzus a(z) 'Egyéb a szárazföldi erőkkel kapcsolatos témák, ele' témában - tarzaan által indítva @ 2020. április 2..

 1. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Többek számára talán érdekes téma, hogyan épül fel egy-egy haderő, ill. ennek egyes elemei.


  HADSEREGCSOPORT - A hadseregcsoport (front) a legmagasabb katonai egység elnevezése, amely általában kettő vagy több szárazföldi hadseregből áll. A létszáma 400 000 és 1 500 000 fő között változik. A hadseregcsoport seregcsoportokra tagozódhat, pl. 2-2 hadsereg alkotott 1-1 seregcsoportot. A hadseregcsoport parancsnoka általában tábornagy (hadseregek tábornoka) *****

  A szovjet Vörös Hadsereg terminológiája a front megnevezést használta, amely megfelelt a szövetséges hadseregcsoportnak . A front kifejezés ebben az értelemben nem a harcteret jelenti, hanem egy katonai szervezetet, amelynek egy, közvetlenül a frontparancsnoknak alárendelt légiflottája van.Rendeltetése hadműveleti és hadműveleti-hadászati feladatok végrehajtása volt egy hadászati vagy néhány hadműveleti irányban. Feladatait általában a szomszédos frontokkal és más csapatokkal együttműködve hajtotta végre, de néha önállóan is tevékenykedett. A németeknél a hadseregcsoport a hadseregeket összefogó hadseregcsoportok egy-egy hadászati irányban tevékenykedő csoportosítás A német hadseregcsoport szovjet megfelelője a frontcsoport.

  HADSEREG - Hadseregnek nevezik ugyanakkor a fegyveres erőkön belüli egyes hadműveleti seregtesteket is, amelyeket több különböző fegyvernemű magasabb egységből hoznak létre, hadműveleti célok elérése, hadászati feladatok támogatása érdekében (például Második Magyar Hadsereg).
  Parancsnoka általában vezérezredes (hadseregtábornok, tábornok, fegyvernemi marshall) ****

  HADTEST
  - A hadtest magasabb szintű, önálló harci egység, amely általában 3-5 hadosztályból, parancsnoki törzsből, esetleg támogató alegységekből áll.

  Parancsnoka általában altábornagy. Ritkán alkalmazzák, mert önmagában egy hadosztály is önállóan működő egység, több hadosztályt együttes bevetésen (például hadjáratokon) pedig inkább hadseregbe szervezve irányítanak. Létszáma néhány tízezer fő a hadosztályok számától (és az általuk ellátandó feladattól) függően. Parancsnoka általában altábornagy (hadtesttábornok). ***

  HADOSZTÁLY - A hadosztály (divízió, légió) 2-4 ezredből, ezredenként 3-4 zászlóaljból áll. Gyalogsági, páncélos, repülő (az I. és II. világháborúban lovassági) hadosztályok léteznek. Hagyományosan a legkisebb önálló hadműködésekre képesített seregrész - bár ez napjainkban már nem feltétlenül igaz. Parancsnoka általában vezérőrnagy (hadosztálytábornok). **

  DANDÁR - A dandár (brigádia) több ezredből vagy zászlóaljból, parancsoki törzsből, illetve tüzérségi és támogató alegységekből álló katonai egység. Több dandár (2-4) tesz ki egy hadosztályt. A dandár létszáma körülbelül 3-6000 fő között van, parancsnoka rendszerint a dandártábornok (brigadéros) *

  Ezred (regiment) - az ezred több zászlóaljból, illetve parancsnoki és támogató alegységekből álló katonai egység. Több ezred tesz ki egy hadosztályt (3-6 ezred). Létszáma körülbelül 1000 és 2500 fő között van, parancsnoka rendszerint ezredes (óbester). Régebben számos hadsereg szervezete az ezredeken alapult, napjainkban inkább a dandár-zászlóalj alapú szervezés az általános.

  Zászlóalj - A zászlóalj több századból álló szárazföldi katonai egység. Több (2-4) zászlóalj tesz ki egy ezredet vagy dandárt. Vannak önállóan és kötelékben működő zászlóaljak. Egy zászlóalj létszáma körülbelül 3-800 fő, parancsnoka rendszerint őrnagy, önálló zászlóalj esetén alezredes, esetleg ezredes. A harcoló alegységeken kívül több támogató alegységet (harcbiztosító és logisztikai alegységeket) és parancsnoki törzset is magában foglal.
  A zászlóalj szintű tüzér egységeket osztálynak nevezik.

  Század - A század (kompánia) több (2-8) szakaszból álló katonai egység, létszáma általában 75 és 200 fő között van. Parancsnoka százados, esetleg főhadnagy.

  A század szintű tüzér egységek elnevezése üteg. Az üteg néhány löveggel (tábori ágyú, tarack, mozsár) rendelkező tüzérségi alegység. A korszerű hadseregben az üteghez általában 2-6 löveg tartozik. A nagy űrméretű tüzérség ütegeiben többnyire 2, a kisebb űrméretűeknél 4-6 löveg van. Az ütegeket általában szakaszokra oszlanak, amelyekhez 1-3 löveg tartozik.


  Szakasz - A szakasz (félszázad) egy olyan katonai egység elnevezése, amely 2-5 rajból áll. Ez megközelítőleg 30-50 katonát jelent. Általánosságban elmondható, hogy ez a legkisebb katonai egység, amelyet hivatásos tiszt vezet, rendszerint hadnagy, esetleg zászlós, törzszászlós. 30-50fő.

  Raj - A raj (tizedalj) a legkisebb katonai egység elnevezése. Általánosságban elmondható, hogy 8-20 fő alkotja.Az egységet általában nem hivatásos tiszt vezeti.


  Tűzcsapat/kezelőszemélyzet/Örs (régen pajtásság). Vezetője őrvezető (járőrvezető) vagy tizedes (káplár), 2-5 főből áll.


  Forrás: wikipedia kiegészítve
   
 2. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

 3. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

 4. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Aktív katonáktól kérdezném, a mai honvédségben - vagy a közeljövő tervezett honvédségében - hogy épül fel pl. egy dandár/zászlóalj, különös tekintettel a törzsekre, törzsre, logisztikai alakulatokra, vegyvédelmi/híradós és műszaki alakulatokra.

  Ezeknek pl. milyen létszáma ill. eszköz/járműállománya van?
   
 5. blogen

  blogen Well-Known Member

  Az egész együtt igen, de a GCE konkrétan egy nem túl izmos dandár csak.
   
 6. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Ez igaz, viszont maga az egész egy komplex összfegyvernemi szervezet.
   
 7. dudi

  dudi Well-Known Member

  Ezt senki nem fogja neked leírni.
   
 8. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Titkos?
   
 9. dudi

  dudi Well-Known Member

  Igen.Minden létszám titok.
   
 10. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Oké. Mondjuk gondolom az összes környező ország katonai titkosszolgálatai név szerint ismerik az egész állományt, de rendben.

  Akkor mi tudható mondjuk ugyanezekről a dolgokról egy jelenlegi U.S. Army/Bundeswehr, esetleg egy 87 utáni Néphadsereg esetén.
   
  endre likes this.
 11. blogen

  blogen Well-Known Member

  Nem, csak esetleges. Legalábbis meglepődnék, ha ilyen nevetséges adatok titkosak lennének! Igaz, még azt se voltak képesek közzétenni, hogy fog kinézni a nehézdandár mondjuk legalább századszinten, szóval igazából fene tudja, hogy a pizsamások éppen min ruggóznak!
  Minden, járműre, katonára lebontva, szép ábrákon bemutatva.
   
  tarzaan likes this.
 12. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Én is erre gondoltam, hogy ezért titkos.
   
 13. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

 14. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Egy példa:

  https://present5.com/1-heavy-brigade-combat-team-2-agenda-compare/
   
 15. dudi

  dudi Well-Known Member

  Ne okoskodj már!Minden létszámadat titkos.
   
 16. dudi

  dudi Well-Known Member

 17. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Olvasd el a kérdésre adott választ.

  Amúgy a kérdésemben fentebb a zászlóalj ill. a dandár törzsről érdeklődtem. Század szinten vagy van törsz szakasz, vagy nincs.
   
 18. tarzaan

  tarzaan Well-Known Member

  Valószínűleg pont a blogen által írottak miatt.
   
 19. Negan

  Negan Well-Known Member

  vezérkar a döntéshozók gyülekezete,mig a törzskar a döntést végrehajtását és a hadszervezet működését igazgatók egyesülete.Köznapira forditva a vezérkari főnök a tervezőmérnökök vezére,mig a törzsfőnök az üzemmérnökök vezetője.Ez a felosztás megvan magasabb egység,egység és alegység szinten is.Csak a század szinten lehet,hogy a vezérkar már csak 1db század pk-bol áll.Meg haderőnemi szint alatt,a konkrét egységeknél a parancsnoki kar megnevezést használják
  A parancsnokság meg a kettő együt.
   
 20. dudi

  dudi Well-Known Member

  Nem amiatt hanem ez megmaradt Néphadsereges betegség.Tagja vagyunk minden szarnak a környező államok teljesen tisztában vannak azzal,hogy miből mennyink van.A nép előtt titok nehogy nagy legyen felháborodás.
   

Ezen oldal megosztása