1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Oroszországgal kapcsolatos off-topik

Diskurzus a(z) 'Kantin' témában - boki által indítva @ 2013. január 28..

 1. Bleroka

  Bleroka Member

  Az orosz történelemről mondta egy nagyon bölcs ember:

  Oroszország története egy csizmás láb,ami egy emberi arcon tapos.

  Az orosz birodalomról,és Oroszország 20-ik századi történetéről, az orosz muzsikok,munkások,gulág-ra deportáltak,vagy az éhhalálra ítélt parasztok milliói tudnának mesélni,csak sajnos már a csontjaik sincsenek meg.
   
  formosa1 and molnibalage like this.
 2. deze75

  deze75 Well-Known Member


  és miért nem beszéltek arról,hogy épp hány millió ember haláláért felelős Németország....aki éppen 2 VH robbantott ki...ja az már nem illik bele a csuda kis világképetekbe.....hány millió embert nyírt ki Kína......USa...hány millió négert irtottak ki azok a kedves kis európai államok..spanyol???francia???..és a csodálatos brittek...hány nemzetet tartottak kedves kis megszállásaik alatt..:mad::mad:stb......kell nektek egy állandó ellenségkép....nem tudtok anélkül élni
   
  fip7 and notaricon like this.
 3. molnibalage

  molnibalage Well-Known Member

  Bocs, de ez a komment LOL.
  Az I. Vh a OMM ostobaságával kezdődött, az OMM üzent hadat Szerbiának. Minden abból következett.
   
  Bleroka likes this.
 4. koppany

  koppany Well-Known Member

  Sikerült leegyszerűsítened az utolsó 100 évet a saját szájízed szerint.
   
  misinator, fip7, kiskrumpli and 2 others like this.
 5. ghostface

  ghostface Well-Known Member

  Ezt azért kifejtenéd picit bővebben?
   
 6. molnibalage

  molnibalage Well-Known Member

  Zoli egyik csatahajós írásának történelmi felvezetésében benne van a egész. Talán linkeltem is egyszer pont azt pont ezen téma kapcsán.
  http://www.mediafire.com/folder/712jt3pqzu28z/Zoli_Hajoi

  Arról szólt, hogy a szerbek minden kérésbe belementek, egyet kivéve. Erre mondta a német kancellár, hogy zseniális diplomáciai válasz, nincs ok az OMM hadüzenetre. A történelmet meg ismerjük...

  A Scarborough írásban van.

  A német császár tevékenysége nem volt egészen sikertelen. Uralkodása alatt az ország gazdasági teljesítőképessége jelentősen megnőtt, és a lakosság életszínvonala is látványos fejlődésen ment keresztül. Vilmos ekkoriban határozottan népszerű uralkodó volt. Azonban a belpolitikai sikerek a lakosság szeme elől eltakarták azt a katasztrófapolitikát, amit II. Vilmos a külpolitikában folytatott. A Bismarck által nagy gonddal felépített orosz kapcsolatokat Vilmos rögtön trónra lépése után romba döntötte, mikor elutasította a német-orosz szövetségi szerződések megújítását. Ez azt eredményezte, hogy a németek legnagyobb, és tulajdonképpen egyetlen igazi ellensége, Franciaország, rögtön kihasználta a németek által tálcán kínált lehetőséget, és szorosabbra fűzte kapcsolatait az oroszokkal. 1897-ben hivatalosan is létrejött a francia-orosz szövetség, és Németország ezzel két tűz közé került. Az orosz előretörést azonban az angolok is aggályosnak ítélték meg az európai hatalmi egyensúly szempontjából. Hogy ellensúlyozzák ezt, a britek az 1890-es évek végén négy ízben is szövetségi ajánlatot tettek a németeknek. Nagy megdöbbenésükre azok, érdemi indoklás nélkül, mind a négy alkalommal elutasították azt! Utólag is nehéz megérteni, hogyan követhetett el a német diplomácia ekkora ostobaságot. II. Vilmos, és országának teljes lakossága meg volt győződve arról, hogy a német császárság a világ vezető nagyhatalma, mindenre képes, és semmi sem jelent számára leküzdhetetlen akadályt. De hogy egyedül, szövetségesek nélkül is képes dacolni az összes többi nagyhatalommal, ez már olyan elképesztő tévedés, amire nem lehet mentséget találni. A roskadozó, impotens Ausztriát maguk a németek sem tekinthették erős támasznak. Az angol szövetség számukra mennyei manna volt, és gondolkodás nélkül, két kézzel kellett volna kapniuk utána. Azzal, hogy ezt nem tették meg, megnyitották az utat az angol-francia összeborulás felé. A két régi ellenség 1904 április 08-án írta alá az együttműködési egyezményt, amit három évvel később követett a pétervári angol-orosz szerződés. Ezzel Németország körül bezárult a kör, létrejött az antant. És erről kizárólag csak maguk a németek tehettek.

  Az utólag mindig oly borzasztóan okos történészek előszeretettel írnak mély értelmű, magvas értekezéseket arról, miért volt elkerülhetetlen a nagyhatalmak közötti leszámolás, és az első világháború. Az ilyen utólagos bölcsességek azonban szerintem, mint általában, ezúttal sem igazán meggyőzőek. A németek és a franciák közti leszámolás minden bizonnyal valóban elkerülhetetlen volt, erre mindenki számított és mindenki készült rá. Az azonban már egyáltalán nem volt szükségszerű, hogy ebbe a konfliktusba a többi nagyhatalom is belekeveredjen, és hogy az ekkora kataklizmába torkolljon. A németek rendkívül ostoba módon viselkedtek, és maguk ellen fordítottak szinte mindenkit, ez azonban még nem járt volna feltétlenül azzal a következménnyel, hogy a sértődött riválisok háborút indítanak. A franciákon kívül senkinek nem volt igazán komoly leszámolnivalója Németországgal, és a háborús fenyegetőzés leginkább csak a politikai előnyök megszerzése végett folytatott halandzsázás volt, nem komoly fenyegetés. Az angolok jobb meggyőződésük ellenére álltak a franciák és az oroszok mellé, igazából szívesebben léptek volna szövetségre a németekkel. Semmiképp sem léptek volna háborúba a franciák oldalán, pusztán csak azért, hogy azok revánsot vegyenek az 1870-es vereségért. És ha Anglia nem támogatja őket, valószínűleg az oroszok sem mertek volna háborúba lépni. Miután Angliában elmúlt a német flottaépítési program miatt gerjesztett pánik, a két fél között ismét lassú közeledés indult meg. A közvetlenül az első világháború előtti időszakot a kortársak valójában a háborús feszültség enyhüléseként élték meg, és senki sem gondolta volna, hogy a nagyhatalmak egy isten háta mögötti, jelentéktelen kis balkáni királyság miatt fognak rövidesen egymásnak ugrani.

  Azonban volt egy diplomácia, amely még a németekénél is ostobább volt. Az osztrák-magyar. A Monarchia külpolitikája a háború előtti évtizedekben a németekéhez hasonló ámokfutást hajtott végre, maga ellen fordítva szinte valamennyi szomszédos országot, és a többi nagyhatalmat. Ráadásul a belpolitikai helyzet is felettébb ingatag volt, főleg a megerősödő nemzetiségi, szeparatista mozgalmaknak köszönhetően. Ez utóbbiak közül főként a pánszláv mozgalom okozott sok kellemetlenséget Bécsnek. A mozgalom egyik fészkének a szomszédos Szerbiát tekintették, és már régóta vártak valamilyen ürügyre, melynek segítségével leszámolhatnak a veszélyes izgatókkal. Ferenc Ferdinánd szarajevói meggyilkolása kiváló casus bellinek ígérkezett. Egyébként a közutálatnak örvendő trónörökös halála a legkevésbé sem borította gyászba a Monarchia népeit, inkább megkönnyebbülést éreztek a trónra alkalmatlannak tartott főherceg halálhírét hallva. Maga Ferenc József is a következőképpen kommentálta a szarajevói hírt: ”A Gondviselés ismét jóvátett egy tévedést, melyet nekem nem állt módomban helyrehozni.” (Megjegyezném, Ferenc Ferdinánd, minden hibája mellett is, szinte modern, felvilágosult ember volt Ferenc Józsefhez képest. A Monarchia valószínűleg nem járt volna rosszul a trónra lépésével.) Úgy gondolva, az időpont kiváló egy szerbek elleni kis győztes háborúhoz, a Monarchia -valószínűleg nem teljesen alaptalanul- azonnal Szerbiát vádolta meg a gyilkosság megszervezésével és előkészítésével.

  Július 23-án egy olyan ultimátumot adtak át a szerbeknek, melyben követelték a merényletért az osztrákok szerint felelős szerb katonatisztek letartóztatását, illetve szolgálatból való elbocsátását, a Narodna Odbrana nevű szervezet feloszlatását. További követelések voltak, hogy a szerb kormány hivatalosan is ítélje el a szarajevói merényletet és a nacionalista izgatást, valamint, hogy a szarajevói merénylet szerb szálainak kivizsgálásában osztrák nyomozók és tisztviselők is részt vehessenek. Mindezen követelések teljesítésére Szerbia 48 órát kapott. A feltételek a megszabott határidőn belül nyilvánvalóan teljesíthetetlenek voltak, és az ultimátum célja elég egyértelműen az volt, hogy ürügyet teremtsenek vele a fegyveres leszámolásra. G. B. Show a következőképpen vélekedett az osztrák ultimátumról: „A Szerbiához intézett ultimátum háborodott ötlet volt, nagyobb bűn, mint a gyilkosság, amely előidézte.” A szerbek kétségbeesetten próbáltak valahogy kikecmeregni a csapdából. Egy meglehetősen megalázkodó hangú válaszjegyzékben a Monarchia minden feltételét elfogadták, kivéve azt az egyet, hogy a gyilkosság ügyében az osztrák hatóságok szerb területen is vizsgálódhassanak. A német császár, II. Vilmos, a következőképpen értékelte a szerb választ: „Ragyogó teljesítmény… Nagy erkölcsi siker Bécsnek, ezzel viszont megszűnik minden ok a háborúra.” Két nap múlva a Monarchia hadat üzent Szerbiának.

  Oroszország, a szláv szolidaritás miatt már kezdetben védelmet ígért Szerbiának, és most mozgósításba fogott Ausztria ellen. A németek ezt nem hagyhatták szó nélkül, és bár alkalmatlannak tartották az időpontot a háborúra, úgy vélték, a szövetségesi hűség kötelezi őket, hogy kiálljanak a Monarchia mellett. Két napos határidőt szabtak az oroszoknak a mozgósítás leállítására, és miután ez nem történt meg, hadat üzentek Oroszországnak. Még a franciák sem szívesen léptek be a háborúba, de a németek megkönnyítették a dolgukat, amikor, meglehetősen ostoba módon, két nappal az oroszok után nekik is hadat üzentek. Az angoloknak semmi kedvük nem volt az egészhez. Szerbia sorsa a legkevésbé sem érdekelte őket, és legszívesebben az egészet francia-német belügynek tekintették volna. Amikor azonban a németek bevonultak a semleges Belgiumba, jobb meggyőződésük ellenére ők is hadat üzentek. (Belgium védelmében, ugyebár. Arról azonban nem tesznek említést a történelemkönyvek, hogy nem a németek, hanem a franciák voltak az elsők, akik -még a német hadüzenet előtt- benyomultak a semleges Belgiumba. Természetesen ők is csak Belgium védelmében…) Igazából senki nem akarta a háborút, talán csak a franciák, de még ők is csak később. Utóbb maga Lloyd George, a későbbi angol miniszterelnök is így vélekedett: „A vezető politikusok közül senki sem akarta igazán a háborút. Úgyszólván belecsúsztak, vagy még inkább beletámolyogtak és belebotladoztak, merő ostobaságból.”
   
  minszk2, fip7, antigonosz and 5 others like this.
 7. deze75

  deze75 Well-Known Member

  akkor vedd ki az 1....LOL....Akkor Németország ártatlan az 1 VH-ban...na ez az igazi MEGAGIGALOL:D:D:D
   
 8. ghostface

  ghostface Well-Known Member

  Világos.

  Akkor már csak az érdekelne, hogy ebből hogy következett ez:

  "hány millió embert nyírt ki Kína......USa...hány millió négert irtottak ki azok a kedves kis európai államok..spanyol???francia???..és a csodálatos brittek...hány nemzetet tartottak kedves kis megszállásaik alatt.."
   
  fip7 likes this.
 9. ghostface

  ghostface Well-Known Member

  "Ha el akarod képzelni a jövőt, képzelj el egy csizmát, amely örökké egy emberi arcon tapos." idézet: George Orwell 1984 című regényéből.

  https://www.citatum.hu/idezet/25750

  https://hu.wikipedia.org/wiki/1984_(film,_1984)
   
  fip7 and vilmoci like this.
 10. megazez

  megazez Well-Known Member

  Basszus még mindig van olyan aki azt hiszi, hogy a 84 az a szovjetunióról szól?
   
  notaricon likes this.
 11. molnibalage

  molnibalage Well-Known Member

  A relativizálást ti kezdtétek. Pusztán azt a tárgyi tévedést javítottam ki, hogy Németország két világháborút robbantott ki. Tévedés. Az I. vh-t az OMM reakciója és végül hadüzenete váltotta ki.
   
 12. papajoe

  papajoe Well-Known Member


  Ne azonosítsátok az Oroszokat/Orosz embereket a szovjetúnióval,ha valakik megszívták a szu-t,az az Orosz nép,nagyon csúnya dolgok történtek a szu alatt a tagorszagokban,később nálunk is,de nekik volt a leg keményebb,ebben megegyezhetünk szerintem.
  Nem lehet/kell "az Oroszokon" számonkérni a szu bűneit,hibáit már.
  Nem mellesleg a szu,meg sztálin apóka max kisdobos lehet a nyugati gyarmatosítások mellett, tudom, egy ember halála is sok,de azért legfeljebb a cipőjét nézegetheti zavarában ha a dolgait a belga,francia,vagy az angolszász birodalmak viselt dolgai mellé tesszük.
  Csak ugye az más,ha a nyugat teszi,mert akkor nem annyira halnak meg az emberek a giotin alatt, vagy a tea,gyapot,rizs,akármilyen ültetvényeken ölik meg őket,esetleg összefogdossák őket rabszolgának,egy másik kontinensre(pl),mert azok ugye fejlett országok,és nem verik magukat a földhöz,amígy nem nyugati alkatrészek is bekerülnek egy Orosz atomerőműbe....
  Mert a piacgazdaság az nem bujkálhat a sötétben,az kérem úgy előjön,hogy vagy megvesszik az lng-t,vagy szét szankciózzák a konkurencia gázvezetékét építő cégeket.
  Bezony,a demokrácia elől nincs menekvés!
  Szánalom.
   
  Rotten878, misinator, fip7 and 8 others like this.
 13. rejsz felügyelő

  rejsz felügyelő Well-Known Member

  Moszkva, 1960-as évek-2019. :)
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Rotten878 and Roni like this.
 14. papajoe

  papajoe Well-Known Member


  Nem tudom mit gondol Vova,amikor beszél.:D

  Azt viszont tudom, hogy ha nem basztatják őket, akkor nem veszéjesek sem ránk,sem ukrajnára,sem senkire,max magukra,lásd felborult tankokat driftelés közben.:D
  Nem ők b szták szét Líbiát,Szíriát,Jement,Ukrajnát, dél amerikát,és most un block ny európát.
  Nem ők tartanak atomfegyvereket külföldön,nem ök pakolták tele az usa határait támaszpontokkal,nem az ő nagyköveteik menetelnek a prájdok első soraiban,nem ők szerveznek kormány ellenes tüntiket nálunk,mondjam még?
  Mikor a szu összedőlt,Iván felpakolt a vonatra,és hazament,1 puskalövés nélkül.;)
  Rendezte az államadósságait,igaz,később D209 cégein keresztül eltűnt a nagyja,de nem tagadta le sosem.
  Hagyjuk is,mert csak be aszúzok.
   
  Rotten878, krokomach, fip7 and 4 others like this.
 15. papajoe

  papajoe Well-Known Member


  Ugye, hogy mennyit javult a felbontás?!
   
  fip7 and BiancoGasto like this.
 16. ghostface

  ghostface Well-Known Member

  Ezzel nem vitatkozom.

  Mi kezdtük? Kik azok a "mi"? o_O
   
 17. Roni

  Roni Well-Known Member

  Ott csak szép szavak vannak

  Itt meg tettek !
  Kina
  [​IMG]
   
 18. ghostface

  ghostface Well-Known Member

  A '60-as évekbeli mozdony sokkal komolyabb. Ezek az oroszok visszafelé fejlődnek.:)
   
 19. ghostface

  ghostface Well-Known Member

  Legközelebb tedd ki lécci, hogy fizetett reklám következik. ;):D
   
  fip7 and gacsat like this.
 20. gacsat

  gacsat Well-Known Member

  Ez most komoly?
   
  Roni likes this.

Ezen oldal megosztása