Szárazföldi haditechnikai fejlesztések, beszerzések

  • Ha nem vagy kibékülve az alapértelmezettnek beállított sötét sablonnal, akkor a korábbi ígéretnek megfelelően bármikor átválthatsz a korábbi világos színekkel dolgozó kinézetre.

    Ehhez görgess a lap aljára és a baloldalon keresd a HTKA Dark feliratú gombot. Kattints rá, majd a megnyíló ablakban válaszd a HTKA Light lehetőséget. Választásod a böngésződ elmenti cookie-ba, így amikor legközelebb érkezel ezt a műveletsort nem kell megismételned.

arbalest

Well-Known Member
2011. január 11.
5 442
7 425
113
https://www.armyrecognition.com/may...ed_tracked_ifv_infantry_fighting_vehicle.html

 

Wilson

Well-Known Member
2017. szeptember 19.
8 041
15 394
113
A közelmúltban nyilvánosságra hozták a cseh Legfelsõbb Ellenõrzési Hivatal (ÁSZ) jelentését a jelentés különös figyelmet fordít a hadsereg alulfinanszírozására, a páncélozott járművek öregedésére és az ezzel a technológiával kapcsolatos szolgáltatások hiányára,jelentés kapcsán megszólaltatták a Védelmi Bizottság alelnökét és Radovan Vích parlamenti képviselõt aki érdekes részleteket osztott meg a jelentés kapcsán.

"Začněme středečním Výborem pro obranu, kde se projednávali závěry kontroly NKÚ. Jako jedno ze zásadních témat se řešily armádní servisy a opravy, například vozidel Pandur a Iveco. Vy jste k tomuto tématu vystupoval. Uspokojily Vás odpovědi MO a co by se mělo zlepšit?"

Kezdjük a szerdai Védelmi Bizottság ülésével, ahol megvitatták az ÁSZ ellenőrzésének következtetéseit. Az egyik kulcsfontosságú téma a katonai szolgálat és a javítás, például a Pandur és az Iveco járművek. Beszéltél erről a témáról. Elégedett-e a minisztérium válaszaival, és mit kell javítani?

"Popravdě řečeno, jsem zjištěními a kontrolními závěry NKÚ v oblasti obrněné techniky armády silně znepokojený. Ministerstvo obrany neřeší náklady na údržbu a opravy (tzv. náklady na celý životní cyklus obrněné techniky), ačkoli to má dělat podle usnesení vlády už od roku 2011, a to provoz obrněné techniky dále prodražuje. To vede k závislosti na dodavateli servisní podpory a náhradních dílů. Náklady na servisní podporu a nákup náhradních dílů prodražily provoz obrněné techniky o 194 milionů Kč v roce 2016 a v roce 2018 dokonce až o 780 milionů Kč. Týkalo se to hlavně bojových vozidel pěchoty (BVP), obrněných transportérů a technického zhodnocení tanků.

Valójában nagyon aggasztónak tartom az ÁSZ megállapításait és ellenőrzési következtetéseit a katonai páncélzás területén. A Védelmi Minisztérium nem foglalkozik a karbantartási és javítási költségekkel (az úgynevezett páncélozott járművek teljes életciklusának költségeivel), bár erre a 2011-es kormányhatározat szerint kerül sor, és drágítja a páncélozott járművek üzemeltetését. Ez függőséghez vezet a szerviztámogatás és a pótalkatrészek szállítójától. A szolgáltatási támogatás és a pótalkatrészek beszerzésének költségei 2016-ban 194 millió CZK-val, a 2018-ban pedig 780 millió CZK-val növelték a páncélozott járművek üzemeltetését. Ez elsősorban a gyalogos harci járműveket (BVP), a páncélozott személyszállítókat és a tankok műszaki fejlesztését érintette.

"'Stále není podepsána smlouva na servis obrněných vozidel Pandur, která vypršela v dubnu. V důsledku toho vůbec nedochází k jejich opravám, přičemž se jedná o jednu z našich nejnovějších významných akvizic, která ještě není ani v polovině životního cyklu. V této souvislosti jsem vznesl dotazy na zástupce MO, proč tato smlouva není podepsána, přestože to slibovali již v dubnu a kdy je předpoklad uzavření této smlouvy. Na to mi bylo odpovězeno, že na tom MO pracuje a bude podepsána v létě. Nález ze strany NKÚ v podstatě potvrzuje skutečnosti, že MO neplnilo v minulosti v tomto smyslu úkoly s péčí řádného hospodáře a armádní logistika se tím i nadále prodražuje. Tato odpovědnost je plně v gesci MO a armádní logistiky, resp. těch, kdo smlouvy v minulosti (nejenom na Pandury) uzavírali. To je potřeba změnit, vyvodit" jasnou odpovědnost a přijmout taková opatření, aby se to již neopakovalo.

Az áprilisban lejárt Pandurok szervizszerződését még mindig nem írták alá. Ennek eredményeként egyáltalán nem javítják őket, és ez az egyik legutóbbi nagy beszerzésünk, amelynek életciklusa még csak nem is félúton van. Ebben az összefüggésben megkérdeztem a MoD képviselőjét, miért nem írták alá ezt a szerződést, annak ellenére, hogy áprilisban megígérték. Azt mondták nekem, hogy a MoD dolgozik rajta, és nyáron aláírják. Az ÁSZ megállapítása alapvetõen megerõsíti azt a tényt, hogy a minisztérium a múltban nem megfelelő gondossággal látta el ezeket feladatokat, és így a katonai logisztika drágábbá válik. Ez a felelősség teljes mértékben a Védelmi Minisztérium, illetve a katonai logisztika felelősségi körébe tartozik.de azok is felelőséggel tartoznak akik korábban szerződéseket kötöttek (nem csak a Pandur esetében). Ezt meg kell változtatni, egyértelmű felelősséget és intézkedéseket kell hozni annak biztosítása érdekében, hogy ez nem ismétlődik meg.

"Zpráva NKÚ popisovala, že bojová připravenost Pandurů byla ve sledovaném období 70 %, tanky T-72 byly bojově nasaditelné jen z 43 %. Zároveň bylo uvedeno, že letos se zatím na opravy čerpalo jen 16 % ze schváleného rozpočtu. O čem to podle Vás vypovídá"

Az ÁSZ jelentése szerint a pandursok harckészsége a vizsgált idõszakban 70% volt, a T-72 tankoknak csak 43% -a . Ugyanakkor kijelentették, hogy eddig a jóváhagyott költségvetés mindössze 16% -át használták fel ebben az évben javításra. Mit gondolsz, mit mond?


"Je potřeba ze strany odpovědných orgánů MO a AČR přijmout taková opatření, aby v oblasti průběžného čerpání finančních prostředků vyčleněných na opravy nepojízdné techniky (NEPOTE) došlo k významným změnám. Tanky T-72 jsou samostatnou kapitolou. Tento projekt nese znaky podpory Vojenského opravárenského podniku (VOP), který ale není schopen provádět modernizaci. Proto se hovoří o snížení celkové ceny a pouze o tzv. technickém zhodnocení, které zřejmě ale bude přeprodáno do jiných států a VOP bude z této zakázky mít pouze provizi. Můj názor je v této věci takový, že bych se již soustředil na plánovaný nákup nových tanků v horizontu několika dalších let a tento plánovaný modernizační projekt bych opustil."

A Védelmi Minisztérium és a Cseh Fegyveres Erők felelős szerveinek meg kell hozniuk az olyan intézkedéseket, hogy jelentős változások történjenek a nem mobil felszerelések javítására elkülönített források folyamatos lehívása területén (NEPOTE). A T-72 tankok külön fejezet. Ez a projekt a Katonai Javítótársaság (VOP) támogatásához kell, de az nem képes modernizálni őket. Ezért beszélünk a teljes ár csökkentéséről és csak az úgynevezett műszaki fejlesztésről, amely ahhoz kell,hogy más országoknak el tudják adni őket, és az ÁSZF-nek csak a Bizottság jutaléka lesz ebből a szerződésből. Véleményem ebben a kérdésben az, hogy már a következő néhány évben tervezem új tankok beszerzését, és elhagyom ezt a tervezett modernizációs projektet.

Vége az első résznek:)
 

Wilson

Well-Known Member
2017. szeptember 19.
8 041
15 394
113

A második rész:)


"
Největším armádním tendrem současnosti je nákup 210 bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun. Myslíte, že takto velkoryse pojatý tendr je správně nastavený, co se týče rozsahu? Myslíte, že variantou by mohlo být snížení počtu nakupovaných vozidel?"

Ma a legnagyobb katonai pályázat 210 gyalogos harci jármű vásárlása 52 milliárd koronaért. Gondolja-e, hogy egy ilyen nagylelkűen megfogalmazott ajánlatot a hadsereg szempontjából helyesen határozták meg? Ön szerint lehetséges lehet a vásárolt járművek számának csökkentése?

"
Já bych navrhoval tento tendr odsunout, anebo zcela zrušit. Chápu požadavek vojáků na nová BVP, ale koronavirová krize je bezprecedentní a její dopady na společnost budou obrovské. Armáda je dnes směšných 25 tisíc vojáků, přičemž jenom například Škoda Mladá Boleslav má 35 tisíc zaměstnanců. Jinými slovy jsou tady mnohem větší profesní skupiny, na které dopadlo vypnutí ekonomiky a těm je potřeba z úrovně státu pomoci v první řadě."

Javaslom, hogy ezt a pályázatot teljes egészében elhalasszák vagy visszavonják. Megértem a katonák új BVP-k iránti igényét, de a koronavírus-krízis példátlan és a társadalomra gyakorolt hatása óriási lesz. Manapság a hadsereg nevetséges 25 000 katonával rendelkezik, míg a Škoda Mladá Boleslav például csak 35 000 alkalmazottal rendelkezik. Más szavakkal, sokkal nagyobb s csoportok vannak, amelyeket a gazdaság leállítása érint, és elsősorban állami szintű segítségre van szükségük.

"
Možností řešení je modernizovat stávající BVP-2. Je potřeba upozadit nevýhody (balistická ochrana) a hledat jejich výhody. Těchto vozidel AČR dosud provozuje cca 180 ks a nutno dodat, že od roku 2015 jsou za oficiální hranicí životnosti. Mnohé z nich jsou ale přitom stále ještě v poměrně dobrém technickém stavu. Mezi výhody patří především jednoduchost a technická odolnost. Vysoce je hodnocena průchodnost BVP-2 těžkým terénem, možnost rychlého manévru, nízká hmotnost a zejména schopnost plavby. Velice důležitým faktorem je stávající úroveň učebně výcvikové základny, vyškolený personál, prostředky technické diagnostiky a stav náhradních dílů. To jsou faktory, které dnes poněkud ustupují do pozadí v případě České republiky, ve které dosud nebyla plně vybudována silniční infrastruktura a kde většina mostů nedovoluje nasazení moderních a těžkých BVP, která navíc nemají schopnost plavby. Jeví se jako neúčelné zbavovat se vozidel, která mají ještě dostatečnou technickou životnost. Úprava ve formě zvětšení prostoru osádek v roji se dá také řešit například úpravou sedaček. Pro modernizaci se rozhodlo ze sousedních států například Polsko a Slovensko. Přitom kompatibilita výzbroje se sousedními státy (V4) by měla být klíčová. Myslím, že to je krizová varianta řešení. Ale taková je situace."

A lehetséges megoldás a meglévő BMP-2 korszerűsítése. El kell maradni a hátrányoktól (ballisztikus védelem) és meg kell keresni azok előnyeit. Az ACR továbbra is mintegy 180 ilyen járművet üzemeltet, és hozzá kell tenni, hogy 2015 óta túl vannak a hivatalos élettartamuk végén. Sokan közülük még mindig viszonylag jó műszaki állapotban vannak. Az előnyeiközött szerepel az egyszerűség és a műszaki tartósság. A BMP-2 átjárhatósága nehéz terepen, a gyors manőver lehetősége, a kis súly és különösen a vitorlázás (ez nem tudom mit jelent a cseheknél) képessége nagyra értékelték. Nagyon fontos tényező az osztálytermi képzési bázis, a képzett személyzet, a műszaki diagnosztikai eszközök és a pótalkatrészek állapotának jelenlegi szintje. Ezek olyan tényezők, amelyek ma már kissé háttérbe kerültek a Cseh Köztársaság esetében, ahol a közúti infrastruktúrát még nem építették ki teljesen, és ahol a legtöbb híd nem teszik lehetővé a modern és nehéz BVP telepítését,amelyek ezen felül nem képesek navigálni.Nagy hiba lenne azokat a járműveket leselejtezni, amelyek műszaki élettartama még mindig elegendő. Az átalakítás a rajban lévő személyzet teret növelő formájában is megoldható, például az ülések beállításával. Például Lengyelország és Szlovákia úgy döntött, hogy modernizálja ezeket az eszközeit. Ugyanakkor a fegyvereknek a szomszédos államokkal (V4) való összeegyeztethetőségének kritikusnak kell lennie. Azt hiszem, ez egy válsághelyzet. De ez a helyzet.De ez a helyzet.De ez a helyzet.

"
Navíc modernizace stávajících BVP na území České republiky může v situaci, kdy přichází ekonomická krize a s ní související nezaměstnanost, zmírnit starost, kde zaměstnat ty, kdo přišli o svou dosavadní pracovní pozici. Firem i státních podniků schopným různých vojenských dodávek nemáme málo. Namátkou VOP CZ, který se sloučil s VOP Šternberk i se začleněnými výzkumnými ústavy VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín a VTÚO Brno. Dále firmy Tatra Defence Vehicles, Česká zbrojovka a mnoho dalších."


Ezenkívül a meglévő BMP-k modernizálása a Cseh Köztársaságban a mostani gazdasági válság és a hozzá kapcsolódó munkanélküliséget új munkahelyeket teremtene ami segítene a munkahelyüket elvesztő emberek elhelyezkedését. Nincs sok olyan társaságunk és állami tulajdonú vállalkozásunk, amelyek képesek különféle katonai felszerelésekre. Véletlenszerűen a VOP CZ, amely egyesült a VOP Šternberkkel, valamint a VTÚPV Vyškov, a VTÚVM Slavičín és a VTÚO Brno integrált kutatóintézetekkel. Ezenkívül a Tatra Defense járművek, a Česká zbrojovka és még sokan mások.

A fentiekhez a következőket fűzném hozzá a Cseheknél már jó ideje vannak olyan vélemények,hogy a hazai hadiipar támogatására kitalált a T-72 modernizálása zsákutca és modern mtb kell beszerezni,ezen nyilatkozat is azt erősíti,hogy nagyon is elképzelhető,hogy a csehek kukázzák a programot,de mivel a cseh költségvetésben nincs plusz pénz mtb beszerzésére egyes politikusok úgy gondolják,hogy erre a pénzt a jelenleg is futó IFV beszerzéstől kell elvonni és az IFV-t a már meglévő BMP modernizálásával kell megoldani ezzel is támogatva a hazai hadiipart és gazdaságot.Hangsúlyozom ez még nem eldöntött kérdés,mindenesetre valószinüleg ez lehet a magyarázata miért töketlenkednek ennyire a Puma beszerzésével.
 
  • Tetszik
Reactions: SilvioD and kamm

Negan

Well-Known Member
2019. november 30.
5 300
5 844
113
ez nem tudom mit jelent a cseheknél
Ez azt jelenti,hogy terepen mozgékonnyabb és nagyobb a hatótávja.Később ki is fejti,hogy a mai nagy súlyú APC/IFVk számára komoly probléma a mozgásukra alkalmas terep,de még az utak/hidak korlátozottsága is.
És szerintem ez nálunk is probléma.Még a török páncélkocsiknál is.Főleg a legveszélyeztetebb keleti országrészünkben,ami tele van vizenyős (volt)árterekkel,kis folyokkal.
 
  • Tetszik
Reactions: aquarell

Wilson

Well-Known Member
2017. szeptember 19.
8 041
15 394
113
Ez azt jelenti,hogy terepen mozgékonnyabb és nagyobb a hatótávja.Később ki is fejti,hogy a mai nagy súlyú APC/IFVk számára komoly probléma a mozgásukra alkalmas terep,de még az utak/hidak korlátozottsága is.
És szerintem ez nálunk is probléma.Még a török páncélkocsiknál is.Főleg a legveszélyeztetebb keleti országrészünkben,ami tele van vizenyős (volt)árterekkel,kis folyokkal.

Ok én is erre gondoltam,de reméltem,hogy egy nálam hozzáértőbb majd leírja a pontos jelentését,amúgy jelenleg az mbt kapcsolatban több típuson is agyalnak de az általános vélekedés szerint a leo2 lenne a legjobb egyedül a nagy tömegét kifogásolják.
 
  • Tetszik
Reactions: aquarell

pöcshuszár

Well-Known Member
2019. március 21.
9 724
11 480
113
A fentiekhez a következőket fűzném hozzá a Cseheknél már jó ideje vannak olyan vélemények,hogy a hazai hadiipar támogatására kitalált a T-72 modernizálása zsákutca és modern mtb kell beszerezni,ezen nyilatkozat is azt erősíti,hogy nagyon is elképzelhető,hogy a csehek kukázzák a programot,de mivel a cseh költségvetésben nincs plusz pénz mtb beszerzésére egyes politikusok úgy gondolják,hogy erre a pénzt a jelenleg is futó IFV beszerzéstől kell elvonni és az IFV-t a már meglévő BMP modernizálásával kell megoldani ezzel is támogatva a hazai hadiipart és gazdaságot.Hangsúlyozom ez még nem eldöntött kérdés,mindenesetre valószinüleg ez lehet a magyarázata miért töketlenkednek ennyire a Puma beszerzésével.
A PUMA beszerzése náluk nem is opció. Mindenesetre nem igazán sültek el jól a beszerzéseik. Erről az Iveco problémáról nem is hallottam. Érdekes, hogy az angolok is komplett vonták ki az összes Iveco-t. :eek:
 

kamm

Well-Known Member
2019. február 23.
5 985
6 695
113
A második rész:)


"
Největším armádním tendrem současnosti je nákup 210 bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun. Myslíte, že takto velkoryse pojatý tendr je správně nastavený, co se týče rozsahu? Myslíte, že variantou by mohlo být snížení počtu nakupovaných vozidel?"

Ma a legnagyobb katonai pályázat 210 gyalogos harci jármű vásárlása 52 milliárd koronaért. Gondolja-e, hogy egy ilyen nagylelkűen megfogalmazott ajánlatot a hadsereg szempontjából helyesen határozták meg? Ön szerint lehetséges lehet a vásárolt járművek számának csökkentése?

"
Já bych navrhoval tento tendr odsunout, anebo zcela zrušit. Chápu požadavek vojáků na nová BVP, ale koronavirová krize je bezprecedentní a její dopady na společnost budou obrovské. Armáda je dnes směšných 25 tisíc vojáků, přičemž jenom například Škoda Mladá Boleslav má 35 tisíc zaměstnanců. Jinými slovy jsou tady mnohem větší profesní skupiny, na které dopadlo vypnutí ekonomiky a těm je potřeba z úrovně státu pomoci v první řadě."

Javaslom, hogy ezt a pályázatot teljes egészében elhalasszák vagy visszavonják. Megértem a katonák új BVP-k iránti igényét, de a koronavírus-krízis példátlan és a társadalomra gyakorolt hatása óriási lesz. Manapság a hadsereg nevetséges 25 000 katonával rendelkezik, míg a Škoda Mladá Boleslav például csak 35 000 alkalmazottal rendelkezik. Más szavakkal, sokkal nagyobb s csoportok vannak, amelyeket a gazdaság leállítása érint, és elsősorban állami szintű segítségre van szükségük.

"
Možností řešení je modernizovat stávající BVP-2. Je potřeba upozadit nevýhody (balistická ochrana) a hledat jejich výhody. Těchto vozidel AČR dosud provozuje cca 180 ks a nutno dodat, že od roku 2015 jsou za oficiální hranicí životnosti. Mnohé z nich jsou ale přitom stále ještě v poměrně dobrém technickém stavu. Mezi výhody patří především jednoduchost a technická odolnost. Vysoce je hodnocena průchodnost BVP-2 těžkým terénem, možnost rychlého manévru, nízká hmotnost a zejména schopnost plavby. Velice důležitým faktorem je stávající úroveň učebně výcvikové základny, vyškolený personál, prostředky technické diagnostiky a stav náhradních dílů. To jsou faktory, které dnes poněkud ustupují do pozadí v případě České republiky, ve které dosud nebyla plně vybudována silniční infrastruktura a kde většina mostů nedovoluje nasazení moderních a těžkých BVP, která navíc nemají schopnost plavby. Jeví se jako neúčelné zbavovat se vozidel, která mají ještě dostatečnou technickou životnost. Úprava ve formě zvětšení prostoru osádek v roji se dá také řešit například úpravou sedaček. Pro modernizaci se rozhodlo ze sousedních států například Polsko a Slovensko. Přitom kompatibilita výzbroje se sousedními státy (V4) by měla být klíčová. Myslím, že to je krizová varianta řešení. Ale taková je situace."

A lehetséges megoldás a meglévő BMP-2 korszerűsítése. El kell maradni a hátrányoktól (ballisztikus védelem) és meg kell keresni azok előnyeit. Az ACR továbbra is mintegy 180 ilyen járművet üzemeltet, és hozzá kell tenni, hogy 2015 óta túl vannak a hivatalos élettartamuk végén. Sokan közülük még mindig viszonylag jó műszaki állapotban vannak. Az előnyeiközött szerepel az egyszerűség és a műszaki tartósság. A BMP-2 átjárhatósága nehéz terepen, a gyors manőver lehetősége, a kis súly és különösen a vitorlázás (ez nem tudom mit jelent a cseheknél) képessége nagyra értékelték. Nagyon fontos tényező az osztálytermi képzési bázis, a képzett személyzet, a műszaki diagnosztikai eszközök és a pótalkatrészek állapotának jelenlegi szintje. Ezek olyan tényezők, amelyek ma már kissé háttérbe kerültek a Cseh Köztársaság esetében, ahol a közúti infrastruktúrát még nem építették ki teljesen, és ahol a legtöbb híd nem teszik lehetővé a modern és nehéz BVP telepítését,amelyek ezen felül nem képesek navigálni.Nagy hiba lenne azokat a járműveket leselejtezni, amelyek műszaki élettartama még mindig elegendő. Az átalakítás a rajban lévő személyzet teret növelő formájában is megoldható, például az ülések beállításával. Például Lengyelország és Szlovákia úgy döntött, hogy modernizálja ezeket az eszközeit. Ugyanakkor a fegyvereknek a szomszédos államokkal (V4) való összeegyeztethetőségének kritikusnak kell lennie. Azt hiszem, ez egy válsághelyzet. De ez a helyzet.De ez a helyzet.De ez a helyzet.

"
Navíc modernizace stávajících BVP na území České republiky může v situaci, kdy přichází ekonomická krize a s ní související nezaměstnanost, zmírnit starost, kde zaměstnat ty, kdo přišli o svou dosavadní pracovní pozici. Firem i státních podniků schopným různých vojenských dodávek nemáme málo. Namátkou VOP CZ, který se sloučil s VOP Šternberk i se začleněnými výzkumnými ústavy VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín a VTÚO Brno. Dále firmy Tatra Defence Vehicles, Česká zbrojovka a mnoho dalších."


Ezenkívül a meglévő BMP-k modernizálása a Cseh Köztársaságban a mostani gazdasági válság és a hozzá kapcsolódó munkanélküliséget új munkahelyeket teremtene ami segítene a munkahelyüket elvesztő emberek elhelyezkedését. Nincs sok olyan társaságunk és állami tulajdonú vállalkozásunk, amelyek képesek különféle katonai felszerelésekre. Véletlenszerűen a VOP CZ, amely egyesült a VOP Šternberkkel, valamint a VTÚPV Vyškov, a VTÚVM Slavičín és a VTÚO Brno integrált kutatóintézetekkel. Ezenkívül a Tatra Defense járművek, a Česká zbrojovka és még sokan mások.

A fentiekhez a következőket fűzném hozzá a Cseheknél már jó ideje vannak olyan vélemények,hogy a hazai hadiipar támogatására kitalált a T-72 modernizálása zsákutca és modern mtb kell beszerezni,ezen nyilatkozat is azt erősíti,hogy nagyon is elképzelhető,hogy a csehek kukázzák a programot,de mivel a cseh költségvetésben nincs plusz pénz mtb beszerzésére egyes politikusok úgy gondolják,hogy erre a pénzt a jelenleg is futó IFV beszerzéstől kell elvonni és az IFV-t a már meglévő BMP modernizálásával kell megoldani ezzel is támogatva a hazai hadiipart és gazdaságot.Hangsúlyozom ez még nem eldöntött kérdés,mindenesetre valószinüleg ez lehet a magyarázata miért töketlenkednek ennyire a Puma beszerzésével.

Igen, ez nagyon ugy hangzik, hogy beismerik, hogy total bitliszkedes lett a hk modernizáció vége és 2A7+ lesz naluk is, különösen azután, hogy nálunk azok lesznek... hat, ha emiatt maradnak a BMPk, azon jot fogok röhögni. :D
Mondjuk a nemeteknek mindegy, az is KMW+RM zsebbe megy majd, viszont akkor tényleg lemaradnak majd mogottunk abban a pillantban, amint alairjuk az IFV rendelest, barmelyik lancos is lészen a kivalasztott. :)
 
  • Tetszik
Reactions: Wilson

aquarell

Well-Known Member
2015. január 20.
6 039
8 359
113
Ok én is erre gondoltam,de reméltem,hogy egy nálam hozzáértőbb majd leírja a pontos jelentését,amúgy jelenleg az mbt kapcsolatban több típuson is agyalnak de az általános vélekedés szerint a leo2 lenne a legjobb egyedül a nagy tömegét kifogásolják.

A Leo 2 talajnyomasa az állandó súlynövekedés miatt nem teljesen problémamentes. A lánctalp szélességének növelése komoly vàltoztatasokat igényelne. De ez a probléma nem ismeretlen a német haditechnikâval kapcsolatban. :).
 
  • Tetszik
Reactions: Wilson

wolfram

Well-Known Member
2011. július 30.
5 421
3 247
113
Ok én is erre gondoltam,de reméltem,hogy egy nálam hozzáértőbb majd leírja a pontos jelentését,amúgy jelenleg az mbt kapcsolatban több típuson is agyalnak de az általános vélekedés szerint a leo2 lenne a legjobb egyedül a nagy tömegét kifogásolják.


Ha a "schopnost plavby"-ra gondolsz, az úszóképességet jelent.
 

SilvioD

Well-Known Member
2018. december 23.
9 894
28 737
113
A második rész:)


"
Největším armádním tendrem současnosti je nákup 210 bojových vozidel pěchoty za 52 miliard korun. Myslíte, že takto velkoryse pojatý tendr je správně nastavený, co se týče rozsahu? Myslíte, že variantou by mohlo být snížení počtu nakupovaných vozidel?"

Ma a legnagyobb katonai pályázat 210 gyalogos harci jármű vásárlása 52 milliárd koronaért. Gondolja-e, hogy egy ilyen nagylelkűen megfogalmazott ajánlatot a hadsereg szempontjából helyesen határozták meg? Ön szerint lehetséges lehet a vásárolt járművek számának csökkentése?

"
Já bych navrhoval tento tendr odsunout, anebo zcela zrušit. Chápu požadavek vojáků na nová BVP, ale koronavirová krize je bezprecedentní a její dopady na společnost budou obrovské. Armáda je dnes směšných 25 tisíc vojáků, přičemž jenom například Škoda Mladá Boleslav má 35 tisíc zaměstnanců. Jinými slovy jsou tady mnohem větší profesní skupiny, na které dopadlo vypnutí ekonomiky a těm je potřeba z úrovně státu pomoci v první řadě."

Javaslom, hogy ezt a pályázatot teljes egészében elhalasszák vagy visszavonják. Megértem a katonák új BVP-k iránti igényét, de a koronavírus-krízis példátlan és a társadalomra gyakorolt hatása óriási lesz. Manapság a hadsereg nevetséges 25 000 katonával rendelkezik, míg a Škoda Mladá Boleslav például csak 35 000 alkalmazottal rendelkezik. Más szavakkal, sokkal nagyobb s csoportok vannak, amelyeket a gazdaság leállítása érint, és elsősorban állami szintű segítségre van szükségük.

"
Možností řešení je modernizovat stávající BVP-2. Je potřeba upozadit nevýhody (balistická ochrana) a hledat jejich výhody. Těchto vozidel AČR dosud provozuje cca 180 ks a nutno dodat, že od roku 2015 jsou za oficiální hranicí životnosti. Mnohé z nich jsou ale přitom stále ještě v poměrně dobrém technickém stavu. Mezi výhody patří především jednoduchost a technická odolnost. Vysoce je hodnocena průchodnost BVP-2 těžkým terénem, možnost rychlého manévru, nízká hmotnost a zejména schopnost plavby. Velice důležitým faktorem je stávající úroveň učebně výcvikové základny, vyškolený personál, prostředky technické diagnostiky a stav náhradních dílů. To jsou faktory, které dnes poněkud ustupují do pozadí v případě České republiky, ve které dosud nebyla plně vybudována silniční infrastruktura a kde většina mostů nedovoluje nasazení moderních a těžkých BVP, která navíc nemají schopnost plavby. Jeví se jako neúčelné zbavovat se vozidel, která mají ještě dostatečnou technickou životnost. Úprava ve formě zvětšení prostoru osádek v roji se dá také řešit například úpravou sedaček. Pro modernizaci se rozhodlo ze sousedních států například Polsko a Slovensko. Přitom kompatibilita výzbroje se sousedními státy (V4) by měla být klíčová. Myslím, že to je krizová varianta řešení. Ale taková je situace."

A lehetséges megoldás a meglévő BMP-2 korszerűsítése. El kell maradni a hátrányoktól (ballisztikus védelem) és meg kell keresni azok előnyeit. Az ACR továbbra is mintegy 180 ilyen járművet üzemeltet, és hozzá kell tenni, hogy 2015 óta túl vannak a hivatalos élettartamuk végén. Sokan közülük még mindig viszonylag jó műszaki állapotban vannak. Az előnyeiközött szerepel az egyszerűség és a műszaki tartósság. A BMP-2 átjárhatósága nehéz terepen, a gyors manőver lehetősége, a kis súly és különösen a vitorlázás (ez nem tudom mit jelent a cseheknél) képessége nagyra értékelték. Nagyon fontos tényező az osztálytermi képzési bázis, a képzett személyzet, a műszaki diagnosztikai eszközök és a pótalkatrészek állapotának jelenlegi szintje. Ezek olyan tényezők, amelyek ma már kissé háttérbe kerültek a Cseh Köztársaság esetében, ahol a közúti infrastruktúrát még nem építették ki teljesen, és ahol a legtöbb híd nem teszik lehetővé a modern és nehéz BVP telepítését,amelyek ezen felül nem képesek navigálni.Nagy hiba lenne azokat a járműveket leselejtezni, amelyek műszaki élettartama még mindig elegendő. Az átalakítás a rajban lévő személyzet teret növelő formájában is megoldható, például az ülések beállításával. Például Lengyelország és Szlovákia úgy döntött, hogy modernizálja ezeket az eszközeit. Ugyanakkor a fegyvereknek a szomszédos államokkal (V4) való összeegyeztethetőségének kritikusnak kell lennie. Azt hiszem, ez egy válsághelyzet. De ez a helyzet.De ez a helyzet.De ez a helyzet.

"
Navíc modernizace stávajících BVP na území České republiky může v situaci, kdy přichází ekonomická krize a s ní související nezaměstnanost, zmírnit starost, kde zaměstnat ty, kdo přišli o svou dosavadní pracovní pozici. Firem i státních podniků schopným různých vojenských dodávek nemáme málo. Namátkou VOP CZ, který se sloučil s VOP Šternberk i se začleněnými výzkumnými ústavy VTÚPV Vyškov, VTÚVM Slavičín a VTÚO Brno. Dále firmy Tatra Defence Vehicles, Česká zbrojovka a mnoho dalších."


Ezenkívül a meglévő BMP-k modernizálása a Cseh Köztársaságban a mostani gazdasági válság és a hozzá kapcsolódó munkanélküliséget új munkahelyeket teremtene ami segítene a munkahelyüket elvesztő emberek elhelyezkedését. Nincs sok olyan társaságunk és állami tulajdonú vállalkozásunk, amelyek képesek különféle katonai felszerelésekre. Véletlenszerűen a VOP CZ, amely egyesült a VOP Šternberkkel, valamint a VTÚPV Vyškov, a VTÚVM Slavičín és a VTÚO Brno integrált kutatóintézetekkel. Ezenkívül a Tatra Defense járművek, a Česká zbrojovka és még sokan mások.

A fentiekhez a következőket fűzném hozzá a Cseheknél már jó ideje vannak olyan vélemények,hogy a hazai hadiipar támogatására kitalált a T-72 modernizálása zsákutca és modern mtb kell beszerezni,ezen nyilatkozat is azt erősíti,hogy nagyon is elképzelhető,hogy a csehek kukázzák a programot,de mivel a cseh költségvetésben nincs plusz pénz mtb beszerzésére egyes politikusok úgy gondolják,hogy erre a pénzt a jelenleg is futó IFV beszerzéstől kell elvonni és az IFV-t a már meglévő BMP modernizálásával kell megoldani ezzel is támogatva a hazai hadiipart és gazdaságot.Hangsúlyozom ez még nem eldöntött kérdés,mindenesetre valószinüleg ez lehet a magyarázata miért töketlenkednek ennyire a Puma beszerzésével.
Fasza kis összefoglaló. Kíváncsi lennék egy ilyen magyar jelentésre. Vagy inkább jobb ha nem tudjuk....:)
 

Wilson

Well-Known Member
2017. szeptember 19.
8 041
15 394
113
Fasza kis összefoglaló. Kíváncsi lennék egy ilyen magyar jelentésre. Vagy inkább jobb ha nem tudjuk....:)

Valamiért a cseheknél sokkal tobb információt osztanak meg a nyilvánossággal a haderővel kapcsolatban mint nálunk,szerintem nálunk ha nyilvánosságra kerülne pl a T-72 hadrafoghatósági mutatója akkor a szivárogtatóra kis túlzással a TEK rárugná az ajtót.
 

Wilson

Well-Known Member
2017. szeptember 19.
8 041
15 394
113
Kis adalék a fentebb belinkelt interjúhoz a cseheknél most megy a szkanderezés a honvédelmi költségvetéssel kapcsolatban mivel a cseh költségvetés hiánya elfogja érni az 500 milliárd koronát és könnyen lehet,hogy emiatt csökkentik a honvédelem költségvetését is.Ennek ellensúlyozására többek között az amerikai helikopterek beszerzésének elhalasztását vagy törlését mérlegelik.
 
  • Tetszik
Reactions: alfa74 and SilvioD