1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

[BIZTPOL] Közép-/Kelet-Európa

Diskurzus a(z) 'Biztonságpolitika' témában - dalost által indítva @ 2012. október 13..

 1. rejsz felügyelő

  rejsz felügyelő Well-Known Member

  Sajti?
  Jelenteni kell ameddig látható.
   
 2. anonim999

  anonim999 Well-Known Member

  A honvédek azok a fasiszták, akik mögött felkelést lehet kirobbantani, amikor akadályozzák a felszabadító csapatok behatolását az országba

  A szokásos agysejtölő hisztériát váltotta ki a külföldpárti ellenzéki pártoknál, hogy a hivatalban lévő miniszterelnök meghívta a hadsereg korábbi és jelenlegi vezetőit az évértékelő beszédére. Az egyenruhásokat halálosan gyűlölő liberálisok ugyanis a hadsereget nem a nemzet önvédelmi eszközének, hanem a fasiszta állam erőszakszervezetének gondolják. Szerintük csak két funkciója van a Honvédségnek: a liberális szabadságharcosok lemészárlása, illetve rablóháborúk kirobbantása. Meggyőződésük szerint az államhatár védelme például nem tartozik a Honvédség feladatkörébe. Hiszen emlékezhetünk: akkor is ki voltak akadva, amikor 2015-ben a Honvédség először segített megvédeni a Rendőrségnek a déli államhatárt.


  A LIBERÁLISOKNAK NEM KELL SEMMIFÉLE HADSEREG
  Bárki elképzelheti azoknak az elmeállapotát, akik szerint a Honvédség nem tölthet be semmiféle szerepet az állam életében, a katonáknak tulajdonképpen rejtőzködniük kell. Nemcsak a politikában nem vehetnek részt, még a katonai vonatkozású politikai döntéshozatalból is ki kell zárni őket.


  [​IMG]
  Budapest, 2020. február 4. Benkő Tibor honvédelmi miniszter éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezletén a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2020. február 4-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

  Mint tudjuk, a liberálisok szerint az ideális hadügyminiszter nem egy volt katona, hanem egy olyan leszbikus feminista, aki harcos pacifista és a kasztrálásig gyűlöli a férfiakat. Esetleg egy olyan emberi jogi aktivistanő, aki valamilyen rejtélyes tudatalatti okból arra vágyik, hogy néhány százezer arab vagy fekete fiatal férfi jelenjen meg a Nagykörút környékén, ahol egyébként lakik.


  A KOMMUNISTÁK „NÉPHADSEREGÉRE” NEM LEHETETT BÜSZKÉNEK LENNI
  A Honvédséget 1945 után kitaszították a társadalomból. A magyar „Néphadsereg” nevű képződmény a kommunisták kreatúrája volt, olyan tiszti és altiszti karral, amilyet a kommunisták produkálni tudtak. Nem csoda, hogy szégyellték a magyar társadalom előtt és eszükbe sem jutott reklámozni őket sehol, különösen a rendszer utolsó évtizedében. Arról nem is beszélve, hogy szinte minden fiatal férfi a legszebb éveiből kettőt, hármat töltött el ebben a szervezetben a legdurvább kényszernek engedelmeskedve. Mindegyikük megtanulta utálni a kommunistákat és értékén kezelni a rendszert.

  [​IMG]
  Budapest, 1968. március 22. Behívóparanccsal hadgyakorlatra érkező katona felszerelésének átvételekor régi társaival találkozik a Magyar Néphadsereg egyik kijelölt alakulatánál. Fotó: MTI/Friedmann Endre

  Nemcsak a kommunistákat utálta meg sajnos, hanem a buta, gonosz és agresszív, hatalmaskodó (rendszerszerűen alkoholista) tisztikart és sokszor a válogatott elmebetegekből álló altiszti kart is. Vagyis a Honvédséget, a honvédelmet is. Úgy általában a katonaságot is teljesen. Mindenki azt gondolta, hogy egy hadsereg szükségszerűen ilyen. Azt is tudta mindenki, hogy igazából szó sincs semmiféle honvédelemről: a Néphadsereg feladata csak annyi, hogy lelassítsa a veszteségekre való tekintet nélkül az imperialisták támadását, amíg a hátországban (Ukrajnában) a Vörös Hadsereg felfejlődik. Pocsék volt katonának lenni, de általában mindenki megerősödve került ki a végén, fizikailag és pszichikailag is a darálóból, meg kellett tanulni elviselni a többi hülyét, a rendet és az értelmetlenhez való kényszerű alkalmazkodás mikéntjét is el lehetett sajátítani. Ezek bizony mindig jól jöttek az életben, generációk váltak „hülyetűrővé” legalább alapszinten.

  A HONVÉDSÉG A „RENDSZERVÁLTÁS” UTÁN SEM LETT IGAZÁN A MIÉNK
  Viszont a rendszerváltás után sem a honvédség, sem a rendőrség nem kapta vissza azt a megbecsültséget, ami nélkül egy társadalom nem lehet meg. Azok a férfiak és nők, akiket érdekelt ez az életmód, akik hajlandók voltak egy fegyveres testület tagjaként szolgálni a demokratikus Magyarországot, igazából nem találták meg helyüket abban a társadalomképben sem, amelyet az új elit favorizált. Eleve gyanús volt minden olyan katona és rendőr, aki a rendszerváltás előtt szocializálódott és akkor lépett szolgálatba. Sokuk tényleg a legrosszabb értelemben vett karrierista kommunista volt, és ők rossz fényt vetettek azokra is, akik a haza fegyveres szolgálatát komolyan vett hivatásnak választották.

  Máig nem hevertük ki a honvédség és a rendőrség tekintélyének lerombolását és azt, hogy az elmúlt 30 évben is lankadatlan buzgalommal pusztítottuk tovább a magyar katonai hagyományokat, tagadtuk a magyar katonai erényeket és szükséges rossznak gondoltuk a hadsereget.
  A liberálisok pedig, ha kormányon voltak, mindig a Honvédség ellenségeiként viselkedtek, mindent elkövettek azért, hogy csak egy operetthadserege legyen az országnak. Mindent megtettek azért, hogy a búvópatakként újra és újra a külszolgálatokban és katonai versenyeken felbukkanó magyar katonai készségek jelentéktelennek tűnjenek.

  [​IMG]
  Szolnok, 2019. december 13. A Magyar Honvédség új beszerzésű Airbus H145M helikopterei az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis hangárjában tartott átadáson 2019. december 13-án. Fotó: MTI/Mészáros János

  Ideje észrevennünk és tudomásul vennünk, hogy eddig nem becsültük meg a bátorságot, és eltűrtük, hogy ebben is a liberálisok saját végletes gyávaságukon alapuló igényei legyenek a meghatározóak. Katonának, rendőrnek lenni bátorság, nem megfeledkezve persze a mentősökről, tűzoltókról, akik szintén a „fronton” élnek. Ők azok, akik minden nap vállalják annak a lehetőségét, hogy a békés mindennapi életből a baj, a veszély közepébe kerüljenek, és akár fegyverrel is megvédjék a magyarokat. A legracionálisabb hősiesség az az önként vállalt veszély, amely a közjót szolgálja.

  ÚJJÁSZÜLETIK A HONVÉDSÉG ÉS ÚJRAÉLEDNEK A MAGYAR KATONAI HAGYOMÁNYOK
  A Honvédség pedig most épül fel újra. Nemcsak a fegyverzete újul meg és szervezete válik újra képessé olyan lokális problémák kezelésére, mint amilyen a szervezett és erőltetett menekülthullámnak álcázott erőszakos betelepítés, hanem elitje, tisztikara is visszatér a magyar társadalom mindennapjaiba. A katonai szakértelmiség, a mérnökkatonák, a modern, minden korábbinál bonyolultabb katonai problémák hadtudományi szakemberei nem egy elzárt, elfelejtett és kvázi feleslegesnek tartott kaszt tagjai többé, hanem a magyar középosztály megbecsült tagjai és a politikai elit, a közigazgatás, az államigazgatás, a kormányzat fontos tanácsadói, szakmai segítői is. Ahogy a védelmi ipar is visszanyeri a rangját.

  [​IMG]
  Budapest, 2020. február 3. Benkő Tibor honvédelmi miniszter (k) beszél az Irakban szolgálatot teljesítő magyar katonák helyzetéről tartott sajtótájékoztatón a Honvédelmi Minisztériumban, 2020. február 3-án. Balról Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, jobbról Sándor Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnökhelyettese. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

  A jó hadsereg nemcsak a társadalom eszköze az önvédelemre, hanem a társadalom része, amely olyan értékeket közvetítve vesz részt a közösségi kohézió erősítésében, a saját utánpótlásának a kinevelésében, amelyek mindenki számára fontosak. Teljesen normális az, hogy nem mindenki akar katona lenni. Ezt mi is, akik voltunk, szívesen kihagytuk volna. De még a kommunisták szánalmas „néphadseregében” is olyasmiket lehetett megtanulni a bajtársiasságról, az együttműködésről, a társaknak való jó és rossz értelemben vett kiszolgáltatottságról, a fegyelemről, az alkalmazkodásról, amelyek nélkül ma kevesebbek lennénk.

  Európát és a világot elnézve minimum olyan hadseregre van szüksége Magyarországnak, amely tényező a térségben és kihagyhatatlan minden, Közép-Európában aktív vagy itt szerveződő védelmi szövetségből. A Honvédség a nemzet megmaradásának egyik záloga, és jövőjének építésében nem hallgathatunk olyanokra, akik feleslegesnek tartják és gyengítésében érdekeltek.
  https://pestisracok.hu/a-honvedek-a...elszabadito-csapatok-behatolasat-az-orszagba/
   
  plushun, tindalos, alfa74 and 12 others like this.
 3. jimkirk

  jimkirk Well-Known Member

  Ez egy kiváló írás!
   
 4. blogen

  blogen Well-Known Member

  Hát mondjuk abból tényleg ki kell. A katonai-civil viszonyok szabályozására létrehozott eddigi legsikeresebb nyugati modell: a porosz alapján a célokat a civil politika határozza meg. A napóleoni háborúk porosz kudarcait kijavítani akaró porosz liberális-nacionalizmus keretei között elvégzett számvetés egy olyan törvényeken és kölcsönös önkorlátozáson alapuló modellt teremtett, ami maradéktalanul szakított minden feudális előjoggal és konzervatív tradícióval, aminek a helyébe a háborún mint szakmán alapuló hivatást helyezte. Tömören a civilek határozzák meg a haderőt fenntartó nemzetállam -ami nélkül a hadsereg létezése is nehezen képzelhető el- katonai céljait, a katonák pedig az azok eléréséhez szükséges eszközöket és stratégiát. Mivel a háború egy szakma, amire specifikus intézményekben képeznek, ezért a civilek csak a háború miértjéről döntenek -a politika folytatása-, a mit és hogyan a katonák kizárólagos hatásköre. Az ezzel a szereppel járó magas társadalmi és anyagi megbecsülés és a célokhoz rendelt eszközök maradéktalan biztosítása ellenében a katonák lemondanak arról, hogy a hatalom egyetlen létező bázisát jelentő nyers erőt politikai hatalommá transzformálják (defeudalizáció).

  Németország egyesülése és felemelkedése ennek a sikere volt, a vilmosi hanyatlása a kompromisszum megszegése, míg hitleri bukása a haderő civil párthatalom alá történő bedarálásának egyenes következménye.

  A katonák bevonása a civil politikába egy Latin-Amerikai irány. Adjanak pénzt a drasztikus béremelésre ahelyett, hogy egyelőre csak biodíszletként, de politikai szerepvállalással akarnak főtiszteket lefizetni!
   
 5. aquarell

  aquarell Well-Known Member

  Te alábecsülöd a szimbólikus gesztusokat. A katonaságot láthatóvá kell tenni a târsadalomban. Ehhez csak a bèremelès nem elèg. A bankárokat is jól fizetik, mègse örvendenek nagy elismerésnek a társadalomban.
  Természetesen kell bèremelés is, ebben egyetértünk.
   
  Loken, fip7, b4l4g3 and 3 others like this.
 6. zeal

  zeal Well-Known Member

  Mégis összefogtok a dákóval.
  Egyetlen parlamenti hely múlt a külhoni magyarokon, azaz csak jelképes a szavazatuk. Ezért kár volt őket leköpnötök.
  Illetve korábban az volt a hivatalos magyarázat a momentumtól, hogy nem akartak esélytelen pártot támogatni... No comment!
  Az eu-ban kapásból összeborultatok egy hírhedten magyarellenes libbant románnal. Ezek után ki hisz még nektek?
  Szakértői kormány már volt egyszer, nem is olyan régen... Azt is támogatta az index.hu, a hvg, a népszabadség stb. Láttuk mi lett belőle.
  Látjuk a munkátokat az eu parlamentben és az önkormányzatokban is. Nincs miről beszélni.
  Szépen fejlődik az ország nélkületek is. :rolleyes:
   
  arcas, fip7, antigonosz and 8 others like this.
 7. zeal

  zeal Well-Known Member

  Ha már védhetetlen az egyik oldal, akkor gyorsan összemosod a kettőt? Ne már, ez tök átlátszó.
   
  arcas, b4l4g3 and bartinieffektus like this.
 8. Fennek

  Fennek Well-Known Member

  Ezt melyik bolsevik propianyagból vetted? Mintha merkel olvasná föl.... Rám is jött a hányinger.
   
 9. milagro

  milagro Well-Known Member

  Szerinted?
  ..
  De akinek legalább szíve van, az néha többet ér mint 100 Cseh Katalin, aki odakerülne szakérteni!
  (Hagyjuk szerintem, mert úgy tűnik szándékosan félre akarod érteni a kérdés lényegét...)
   
 10. milagro

  milagro Well-Known Member

  Majd add hozzá a következő 10 év helijeit is, s 2030-ban összegezz!
   
 11. SilvioD

  SilvioD Well-Known Member

  A kriptomszp-és Kovács László expartelnök és exkülügyminiszter volt a héten a HírTV-n. Egészen meghökkentem az interjún. Mind a hat. túli magyarok, mind Trianon kapcsán olyan húrokat pengetett, amit már el is feljtettem és 2010 előtt volt.
  Én azt hittem ezeken már túlléptünk, de sajnos nem.....
   
  aquarell likes this.
 12. Gyurma

  Gyurma Well-Known Member

  Ellenségnek nézik a határontúli magyarokat csak ezt nem fogja kimondani egy tv adásában. Nem véletlen a momentum is nem a magyar pártot támogatta. Az identitásukat szeretnék már kiőlni minden magyarból, de még az itthoniakból is sajnos nemzet ellenesek.
   
  arcas, tindalos, fip7 and 3 others like this.
 13. HAndrás

  HAndrás Well-Known Member

  Nem értettem félre, de ha politizálni kezdesz biztosan leszaki folytatja.
   
 14. zeal

  zeal Well-Known Member

  Ha támogatnák a határon túli magyarokat, akkor csak egyetlen szavazatért indulhatnának versenybe(, valljuk be, nem túl jó esélyekkel). Ha a magyarellenes szöveget mantrázzák, akkor kapásból megszólítanak annyi ... hát mondjuk úgy, hogy választópolgárt, akik a parlamentbe jutási küszöböt jelenthetik, vagy még annál is többet. o_O
   
  fip7, jimkirk, megazez and 3 others like this.
 15. HAndrás

  HAndrás Well-Known Member

  Nekem -sokakkal ellentétben- nincs kristálygömböm, nem tudom 10 év múlva mit tesz ez vagy az a párt (akiknek egy haditechnikai oldalon semmi keresnivalójuk).
   
 16. milagro

  milagro Well-Known Member

  Az nekem sincs, de van egy eldöntött haderőfejlesztési ütemezés, ami folyik, halad!
  ..
  Amíg pártok vannak meg választások, amelyet követően ezek adnak kormányt és irányítják aztán az államgépezetet, addig nem lehet ignorálni a kérdést!
  Bírd ki azt a pár évtizedet, amíg még ez megy...
   
 17. BiancoGasto

  BiancoGasto Well-Known Member

  Jaj ne viccelj,te is látod,hogy el van szigetelve! ;)
   
  fip7, jimkirk, Gyurma and 1 other person like this.
 18. hollywood

  hollywood New Member

  Nem védek egy oldalt se. Csak leirtam azt amit látok és tapasztalok. Kíváncsi lennék hogy mely pont nem igaz abból amit leirtam.:rolleyes: Két kis szurkoló tábor csépeli folyamatosan egymást , mi többiek pedig ezt nézzük ha akarjuk ha nem, :hadonaszos:
   
  Gyurma likes this.
 19. krisss

  krisss Well-Known Member

  Igazából az lenne a mindenkori politikai egyik fő feladata, hogy egyesítse a nemzetet, nem pedig az, hogy kurvára démonizálja az éppen ellenzékben lévőt, hanem megtalálni azokat az ügyeket amik pártállástól függetlenül mindenkinek egyformán fontosak és ezzel hidat képezni a kettészakadt társadalomban. Jelenleg ennek nyoma sincs a hazai közéletben ami bizonyos szempontból dühítő, más szempontból undorító de leginkább baromira elszomorító.
   
  mind1, fishbed, HAndrás and 5 others like this.
 20. zeal

  zeal Well-Known Member

  Ez szerintem egy ...tévhit vagy félreértelmezés. Valami ilyesmi.
  Csak a köztársasági elnök az, aki önmaga kifejezi a nemzet egységét. (Bár már ebből a részből is sokan inkább kivennék a nemzet szót... :oops:)
  A pártok (latin, jelentése: rész, darab) csak a többi párttal együtt alkotnak (és képviselnek) egy egészet. A demokrácia már csak ilyen. :)
   
  fip7, b4l4g3, jimkirk and 1 other person like this.

Ezen oldal megosztása