1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Magyar történelem

Diskurzus a(z) 'Kantin' témában - blitzkrieg által indítva @ 2016. február 25..

 1. tong djagbu

  tong djagbu Well-Known Member

  A
  A KM átlagos népsürüsége megfelelt az európai átlagnak:5-7 km2-ként.

  Nagy szárazság is volt a 9.században, a Kaszpi-tenger szintje 28 méterrel alacsonyabban volt a jelenleginél.
  De emellett Közép-Ázsiai steppén volt egy nyugati irányú mozgás, amelyet a második türk birodalom összeomlása és az ujgur birodalom megszervezése váltott ki. A karlukok a Hétfolyó vidékén megdöntötték a türges kaganátust(766), a szekiz oguz a dzsungáriai kapun átkelve(748-51 körül) 775-785 között elérték a Szir-Darját, maguk előtt tolva a Felső-Irtis vidékéről a besenyőket. Északabbra a kitan eredetű kimakok szorították nyugatabbra az ala jontlug és baskir csoportokat. Vékony Gábor szerint az Ala Jontlug ethnonym(tarka lovúak) iráni megfelelője sabarti asphali. A besenyők és a baskirok élet-halál harcot vívtak az oguz-karluk-kimak szövetség ellen. Erről Maszúdi is megemlékezett:„A burġar s a nomád törökök al-Walandarīya nevű fajtái, akiknek neve a rómaiak a Kelettel szomszédos legszélső végének Walandar néven ismert városával függ össze – ide tartoznak: Bağanāk, Yağnī, Bağġird, Nūkabarda. Ennek az öt themának legnagyobb része fölött háromszázhúsz(Kr. u. 932) után elhatalmasodtak, és ott ütve fel sátraikat a Konstantinápoly felől Róma felé vezető utat elállták – ez (az út) mintegy negyven napi út távolságot tesz ki –, s az ottani megművelt területek legnagyobb részét elpusztították. Portyázásaik egészen Konstantinápolyig értek, úgy hogy jelenleg Konstantinápoly és Róma között az összeköttetés a tengeri utat kivéve megszakadt. A kettő között, a Konstantinápoly közelében elterülő megművelt vidék sok napi járásra terjedt ki. „Az ismeretek fajtáinak s az elmúlt idők eseményeinek könyvé”-ben említettük, mi volt az oka annak, hogy a törökök e négy fajtája Keletről elköltözött, miféle háborúk és portyázások voltak közöttük, valamint a Ġuzzīya, a Harluhīya, a Kīmākīya között a Ğurğān-tó (Aral-tó) mentén”. A besenyőket 820 körül említik utoljára az Aral-tó mellékén. Valószínűleg evvel a hullámmal keltek át a Volgán a baskir(magyar) nemzetségek is, hiszen 830-as években már a Dontól Nyugatra tűntek fel.
   
  antigonosz and Szittya like this.
 2. gacsat

  gacsat Well-Known Member

  A "sabarti asphali" aligha volt külföldi népnév, merthogy Tormás, Árpád dédunokája alkalmazta saját magukra nézve. Arra a kérdésre, hogy mégis miféle népből valók, és valóban törökök-e, azt felelte, nem törökök, aszfali szabírok.
   
 3. gacsat

  gacsat Well-Known Member

  Épp most ásnak ki az Uráltól keletre magyar temetőket.
   
  Szittya likes this.
 4. milagro

  milagro Well-Known Member

  Az Álmos név, ismerve a mondai hagyományunkat (Emese álma), és tudva azt, hogy mit jelent még ez a hangalak magyarul, egészen biztos, hogy magyar szó!
  Nem latinból kölcsönzött (sic), s nem is törökből átvett! Ha török nyelvekben megvan, akkor az csak úgy lehet, hogy ők vették át mitőlünk, bár ez is érdekes lenne, mert ahogy írod is, ott más jelentéstartalommal bír ez a hangalak! Minderre ráadásul írásos bizonyíték is van - túl a nyelvi logikán - mivel a krónikás hagyományunk is megőrizte, feljegyezte Álmos vezér nevének eredetét!
  ..
  Ha valamely szó így bokorban együtt van különféle hangalaki változatokkal, nagyon hasonló, és egymásból logikusan következő jelentésekkel, akkor az csakis abban a nyelvben fejlődhetett és alakulhatott ki. Onnan ered! Ha más nyelvben is megtalálható esetleg azonos jelentéssel, de ott nincs szerves, logikus kapcsolatrendszere a szónak, akkor ott abban a nyelvben jövevényszó!
  ..
  Légy nyugodt, hogy ez csak így lehetséges! Szóval az álmos szavunkat sehonnan nem kellett kölcsönöznünk! S teljesen világos így, hogy ha ez így megvolt Árpádék idejében (mármint a nyelvi kapcsolat e szavak között), s ma is megvan a nyelvünkben, akkor ők ugyanazt a nyelvet beszélték, mint ma itt mi! (Legfeljebb egy korábbi, archaikusabb változatát a magyarnak.) Ha ezt valaki nem képes elfogadni, belátni - legyen akár akadémikus, akár nem - akkor nagy a baj, s az ilyen ember csak lejáratja magát egy életre!
  ..
  Várom a példákat, hogy az "á L o M" - "á L M o S" - "a L o M" (alvó/fekvő-hely) melyik török/latin nyelvben épül ilyenformán ugyanígy egymásra?!
  Hol, melyik nyelvben létezik még a magyaron kívül ugyanígy ez a nyelvi-logikai hármasság? Nálunk még az "e L M e" szavunk is ízesül! Méghozzá logikusan, szervesen! De továbbragozva még az ó L o M szavunk jelentése is logikus, mivel egy nehéz, súlyos fémanyagot nevezünk így, s az álomban is egyfajta elnehezülés következik be!
  ..
  (Én tudom, hogy egyes "tudósok" körében dívik az, hogy minden szavunkat valahonnét kölcsönöztük (szlávoktól, törököktől, germánoktól stb.), de jó lenne már ezeket az erőltetett és logikátlan ökörségeket elfelejteni végre! Ne haragudj, hogy ezt írom! Legalább azokban az esetekben, ahol egyértelmű, hogy szervesen egy szó, a maga szókapcsolataival és nyelvi logikájával csak nálunk fordul elő!)
  ..
  Képes Krónika, 23. oldal:
  http://www.vilagbiztonsag.hu/keptar/albums/userpics/10009/kalti_mark_kepes_kronikaja.pdf
  "Az Úr megtestesülésétl számított hatszáz hetvenhetedik évben, száznégy esztendővel Attila magyar király halála után, III. Constantin császár és Zakariás pápa idejében – mint az meg van írva a rómaiak krónikájában – a magyarok másodízben jöttek ki Szittyaországból, ilyeténképpen: Ögyek fia Előd, Szittyaföldön Eunodubilia leánytól fiat nemzett, kinek neve lőn Álmos, annak okáért, mert anyjának álmában keselyűforma madár jelent meg, amikor terhes állapotban volt; méhéből rohanó patak fakadt, meggyarapodott, de nem a maga földjén, ebből azt jósolták, hogy ágyékából dicső királyok származnak. Miután a somnium a nyelvünkön álom, s ama fiú származását álom jövendölte meg, ezért nevezték Álmosnak..."
   
 5. dudi

  dudi Well-Known Member

  Az álom ólom logikai kapcsolat pont ugyan olyan erőltetett emi ellen felszólaltál.
   
  gacsat and tong djagbu like this.
 6. milagro

  milagro Well-Known Member

  Nem az!
  Cipeltél már be kocsiból alvó, álmodó gyermeket a házba?
  Mintha ólomsúlyú lenne!
  Vagy nem érezted még sosem az álom érkezésekor az elnehezülést? Amikor belesüllyedsz egy másik dimenzióba?
  ..
  Erőltetni nem akarom, s mivel nyilván "távolabbi a kapcsolat" így megelégszem a fentebb idézett hármassággal.
  Ezt csak mint plusz dolgot említettem meg...
   
 7. dudi

  dudi Well-Known Member

  Az urán is nehéz..De hagyjuk is ezt mert nem nagyon fogod tudni megváltoztatni erről(és meg nagyo sok ilyenről)a véleményem a felesleges szócséplésnek meg nem biztos,hogy van értelme.
   
  milagro likes this.
 8. milagro

  milagro Well-Known Member

  Nem is akarlak meggyőzni!
  Nehéz a kalapács feje is. Meg az urán is. Így van.
  Viszont az urán szó nincs velünk évezredek óta, az "L M" gyök meg igen, s szervesen így ízesült!
  Ez van. Mit tehetünk.
  ..
  Kiss Dénes könyveit ajánlom esetleg, ha szeretnéd jobban (ki)használni a nyelvünket, s rajta keresztül az agyadat, gondolataidat, a tudásodat!
   
 9. tong djagbu

  tong djagbu Well-Known Member

  Az a baj a magyar nem gyöknyelv
   
 10. PavolR

  PavolR Well-Known Member

  Az kb anyi mind a semmi. Nemrég kérdeztem egy diplomát szerzett művészettörténésztul, hogy tugya e mi volt, mi tortént Komáromban a Szabadságharc idején - totál leigés. Pedig azt gondolnám, hogy ez MO-on minimum kozépiskolás szint.
   
  antigonosz likes this.
 11. mcs

  mcs Well-Known Member

  Nálunk a művészettörténész egy tipikus büfé-szak. Semmit sem ér a nagybetűs életben, de mégis van egy diplomád. (Pont ennyire is veszik komolyan a képzést is)
   
  gacsat likes this.
 12. milagro

  milagro Well-Known Member

  S neked milyen végzettséged van, megtudható, ha már egyszer ennyire lenézel egy művészttörténészi diplomát?
  ..
  Ő letett már valamit az asztalra. Az évtizedek alatt csak pár könyve jelent meg:
  https://hu.wikipedia.org/wiki/Pap_Gábor_(művészettörténész)
  ..
  Te mennyit tettél a magyar kultúránkért, nemzettudatunk erősítéséért?
  ..
  Helyesen: "tudja-e"
   
 13. PavolR

  PavolR Well-Known Member

  Diplomájával nincsen bajom, saját szakmájában lehet nagy ász, én kizárolag az argumentációdat tartottam furának, mert ezzel a erovel akár kozgazdász is lehetne.
   
 14. milagro

  milagro Well-Known Member

  Nem is stimmel. Lásd Képes Krónika időrendje pl.!
  ..
  Majd írok még valami érdekességet ezzel a 300 éves állítólagos betoldással kapcsolatban valamikor hosszabban.
  Van ugyanis ennek egy eléggé misztikus, mindmáig ható vetülete is...
  ..
  De honnan gondolod, hogy ezt ő készpénznek veszi, mármint Pap Gábor?
  Tartott róla előadást a 2000-es évek elején, írt róla. Más alkalommal meg a kételyeit, kritikáját is kifejtette a hipotézissel kapcsolatban!
  De hipotézisnek tekinti.
  ..
  Tóth Gyula munkásságát ismered ezzel kapcsolatban amúgy?
  Na ő valóban kimerítően foglalkozott a fantomkorszakkal! Több könyvet is írt!
  https://maghreb.blog.hu/
   
 15. milagro

  milagro Well-Known Member

  Miért baj?
  Na meg honnantól számít egy nyelv "gyöknyelvnek"? Mennyi gyöknek, szóbokornak kell lennie? Van százalékos határ?
  Nem csak a magyarban vannak gyökök, amelyek szervesen, különféle alakmódosulásokkal hordoznak rokonítható, közeli jelentéstartalmat.
  Csak nálunk sokkal több van, összevetve az indogermán nyelvekkel.
   
 16. tong djagbu

  tong djagbu Well-Known Member

  Basszus Tóth Gyula összemossa az arianizmust az iszlámmal, meg összehord egy rakás hülyeséget. Nehogy már lesüllyedjünk az oláhok meg a tótok szintjére.
  Elég sok Pap G előadást megnéztem mindig kész tényként kezeli a 300 éves betoldást. Én nem vonom kétségbe hogy jó művészettörténész, de nem történész. A cipész maradjon a kaptafájánál!

  Krónika időrendjére meg nézd meg a bolgár fejedelmi lajstromot, ugyanaz történhetett nálunk is. Csak a dinasztia elágazásait tüntették fel, így lett a 450 évből 5 nemzedék
   
 17. Negan

  Negan Well-Known Member

  Azért arra kiváncsi lennék,hogy ha a kinai,bizánci,frank,arab,hátsósufniai krónikák időrendjében is benne van ez a betoldás,nekik ki toldotta be?
   
  PavolR likes this.
 18. Galthran

  Galthran Well-Known Member

 19. PavolR

  PavolR Well-Known Member

  Van anyi feltárt és dokumentált korabeli késoavar temetkezés, hogy ezt ne lehessen oszekeverni. Ráadásul a 9.-10. században már nem lehet korai szlávokról és azok hamvastásos temetkezéseirol beszélni.
   
 20. arcas

  arcas Well-Known Member

  Azt hittem Te csak az új kori történelemre szakosodtál :rolleyes:
   

Ezen oldal megosztása